Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 02.02.2005 korraldus number 164
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 10.12.2020 nr 118, vastuvõetud 10.12.2020

Tvk o 11.02.2016 nr 22, vastuvõetud 11.02.2016
Tvk o 12.11.2015 nr 172, vastuvõetud 12.11.2015

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. veebruar 2005 nr  164-k

 

 

 

 

 

Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel

 

 

 

 

 

       

1. Kehtestada Õismäe keskosa detailplaneering, aktsiaseltsi ENTEC töö nr 444, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 27 ha suurusele maa-alale 17 krunti – koolide, lasteaedade ja tehnorajatiste teenindamiseks, spordi- ja vabaaja rajatiste ehitamiseks ning tiiki ümbritseva haljasala korrastamiseks.
(Kehtetu osaliselt - Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas, Tvk o 12.11.2015 nr 172, vastuvõetud 12.11.2015;
kehtetu osaliselt - Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas, Tvk o 11.02.2016 nr 22, vastuvõetud 11.02.2016;
kehtetu - Õismäe keskosa detailplaneering Haabersti linnaosas, sätestatud maa-ala osas, Tvk o 10.12.2020 nr 118, vastuvõetud 10.12.2020)

2. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes