Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
03.02.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu õigusaktides muudatuste tegemine ja õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 10
Jõustumine:03.02.2005
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2005 nr 10

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu õigusaktides muudatuste tegemine ja õigusaktide kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Juhindudes Ehitusseaduse § 75 lg 2, Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 4, linnavolikogu 18. septembri 2003 otsusest nr 284 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu õigusakte alljärgnevalt:

1.1 teha Tallinna Linnavolikogu 29. mai 1997 määrusega nr 27 kinnitatud Kaasomandis oleva elamu reaalosadeks jagamise ja elamu mõttelise osa erastamise korras järgmised muudatused:

1.1.1 asendada punktis 7.3 sõnad “elamu reaalosadeks jagamise lepingu notariaalseks tõestamiseks vajalik hooneregistri õiend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri andmete väljavõte“;

1.1.2 muuta punkti 33 ja sõnastada see järgnevalt “33. Mõttelise osa erastamise ostu-müügileping tõestatakse notariaalselt“;

1.2 muuta Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 6.2 ja jätta välja sõnad “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määrusega nr 47 kinnitatud“;

1.3 teha Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud Kolimistoetuse maksmise korras järgmine muudatus:

1.3.1 asendada punktis 11.2 sõnad “Tallinna Hooneregistrist“ sõnadega “Tallinna Linnaplaneerimise Ametist“;

1.4 teha Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2003 määrusega nr 15 kinnitatud Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise korras järgmine muudatus:

1.4.1 asendada punktis 14.3 sõnad “hooneregistri tõendi ehitise kuuluvuse kohta“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte“.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

2.1 13. jaanuari 1994 otsus nr 3 Tallinna Tehnilise Inventariseerimise Büroo ettevõtlusvormi määramine;

2.2 22. veebruari 1994 otsus nr 29 Organisatsioonilised meetmed vara tagastamise kiirendamiseks;

2.3 5. mai 1994 otsus nr 66 Projekteerimis- ja ehituslubade väljaandmine tagastatud hoonete rekonstrueerimiseks ja uute ehituskruntide moodustamine;

2.4 28. juuni 1995 otsus nr 98 Kaupluse Järve müügitehingute kontrollimisest;

2.5 24. augusti 1995 otsus nr 112 Tallinna munitsipaalettevõtete ja -asutuste ümberkujundamine;

2.6 20. märtsi 1997 määrus nr 13 Munitsipaalettevõtte ümberkujundamise korra kinnitamine.

3. Määrus jõustub 3. veebruaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees