Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 26.01.2005 korraldus number 141
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar  2005 nr  141-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustusi  Ants Taelale ja Riigikogu Kantseleile.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 2 ja korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 26. jaanuari 2005

korraldusele nr  141-k     

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna Keskkonnaamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

2.

Tallinna Keskkonnaamet

KESKLINN

Tasuta

2

31.12.2005

3.

Tallinna Keskkonnaamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

4.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

5.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

KESKLINN

Tasuta

1

31.12.2005

6.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

8

31.12.2005

7.

Tallinna Haridusamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

8.

Tallinna Haridusamet

KESKLINN

Tasuta

1

31.12.2005

9.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

10.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

KINDLAL TÄNAVAL

105.- kuu

(97%)

1

31.12.2005

11.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

12.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

TALLINN

105.- kuu

(97%)

1

31.12.2005

13.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

KESKLINN

Tasuta

1

31.12.2005

14.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

15.

Tallinna Transpordiamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

16.

Tallinna Transpordiamet

KESKLINN

Tasuta

3

 

17.

Tallinna Transpordiamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

17

31.12.2005

18.

Tallinna Kommunaalamet

KESKLINN

Tasuta

2

31.12.2005

19.

Tallinna Kommunaalamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

5

31.12.2005

20.

Tallinna Linnakantselei

KESKLINN KINDLAL TÄNAVAL

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

21.

Tallinna Linnamuuseum

KINDLAL TÄNAVAL

Tasuta

1

31.12.2005

22.

Tallinna Toomklubi

KESKLINN KINDLAL TÄNAVAL

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

23.

Patendiamet

KESKLINN

625.- kuu

(75%)

1

31.12.2005

24.

Riigihangete Amet

TALLINN

875.- kuu

(75%)

1

31.12.2005

25.

Harjumaa Päästeteenistus

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

26.

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts

KESKLINN

375.- kuu

(85%)

1

31.12.2005

27.

Aktsiaselts  MRP Linna Liinid

KESKLINN

 625.- kuu

(75%)

1

31.12.2005

28.

Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

KESKLINN

625.- kuu

(75%)

1

31.12.2005

29.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

30.

Kultuuriministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

31.

Välisministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

32.

Siseministeerium

TALLINN

Tasuta

2

31.12.2005

33.

Rahandusministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

34.

Õiguskantsleri Kantselei

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

35.

Armeenia Vabariigi aukonsul

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

36.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

37.

Eesti Kirikute Nõukogu

TALLINN

875.- kuu

(75%)

1

31.12.2005

38.

Mittetulundusühing
Mustpeade Maja

KINDLAL TÄNAVAL

Tasuta

1

31.12.2005

39.

Tallinna teenetemärgi kavaler
Madis Martinson

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

40.

Tallinna teenetemärgi kavaler Lydia Rahula

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

41.

Tallinna teenetemärgi kavaler
Vello Ilmoja

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

42.

Tallinna teenetemärgi kavaler Iivo Nei

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

43.

Endine linnapea Harri Lumi

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

44.

Endine linnapea Ivi Eenmaa

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

45.

Endine linnapea Peeter Lepp

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

46.

Endine linnapea Priit Vilba

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär