Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 7.
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Parkimistasu kehtestamine Tvk m 9 30.01.2003 02.02.2003