Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 5.
Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määruse nr 34 "Tallinna jäätmehoolduseeskirja kinnitamine" muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine