Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 26.01.2005 määrus number 12 [RT IV, 08.08.2013, 23]
Jõustumine:31.01.2005
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2005 - ... [RT IV, 08.08.2013, 23]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

    26. jaanuar 2005 nr 12

 

 

 

Tänavanime määramine

Põhja-Tallinnas

 

 

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, lg 4, § 6 lg 1, 2 ja § 13 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3.2 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Põhja-Tallinna halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Pelguranna asumis, Kolde pst 65, 67a, 69 kinnistute ja lähiala osas kehtestatud     Pelguranna puhkeala- Merimetsa piirkonna detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimeks Helme tänav vastavalt määruse lisale.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Helme tänava nime alusel moodustatavatele    kinnistutele aadressid.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide    paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4.  Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5.  Määrus jõustub 31. jaanuaril 2005.

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär