Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 19.01.2005 määrus number 9
jõustumine 24.01.2005
Kehtetuks tunnistamine 20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus 24.01.2005 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19.  jaanuar 2005 nr 9

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktide 2.1 ja 2.2 alusel.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 29 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu koosseisu alljärgnevalt: kinnitada noortenõukogu koosseisu Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö peaspetsialist Ilona-Evelyn Rannala.

 

2. Määrus jõustub  24. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes