Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tiskre tee 3d, Tiskre tee 3e, Tiskre tee 5a, Tiskre tee 7a, Tiskre tee 7b, Tiskre tee 7c, Tiskre tee 9a, Tiskre tee 9b ja Tiskre tee 11b maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.01.2005 korraldus number 75
Redaktsiooni kehtivus:19.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. jaanuar 2005 nr 75-k

 

 

Tiskre tee 3d, Tiskre tee 3e, Tiskre tee 5a, Tiskre tee 7a, Tiskre tee 7b, Tiskre tee 7c, Tiskre tee 9a, Tiskre tee 9b ja Tiskre tee 11b
maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja  p 4, § 6 lg 1 ja lg 4 p 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Looduskaitseseaduse § 35, § 37, § 38, Veeseaduse § 10, § 29, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 otsuse nr 175, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsused 18. septembrist 1995 nr 6068 ja 18. augustist 1997 nr 9119, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 28. märtsist 2001 nr 1056-k ja 24. aprillist 2002 nr 1163-k, nõudeõiguse loovutamise lepingu 31. oktoobrist 1997 notariaalregistri nr 9296, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 19. maist 1999 notariaalregistri nr 4041 ning maa tagastamise toimiku nr 2533 materjalid

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tiskre tee 3d;

1.2 pindala: 425 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

2.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

2.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

2.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4.  Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Tiskre tee 3e;

4.2 pindala: 1313 m2;

4.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

5.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

5.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

5.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

5.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

5.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

5.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

5.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

5.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

7. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

7.1 asukoht: Tiskre tee 5a;

7.2 pindala: 542 m2;

7.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

8. Tagastada punktis 7 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

8.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

8.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

8.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

8.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

8.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

8.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

8.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

8.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

9. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

10. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

10.1 asukoht: Tiskre tee 7a;

10.2 pindala: 2702 m2;

10.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

11. Tagastada punktis 10 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

11.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

11.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

11.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

11.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

11.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

11.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

11.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

11.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

12. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

13. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

13.1 asukoht: Tiskre tee 7b;

13.2 pindala: 1480 m2;

13.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

14. Tagastada punktis 13 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

14.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

14.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

14.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

14.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

14.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

14.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6  mõttelises osas;

14.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

14.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

15. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

16. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

16.1 asukoht: Tiskre tee 7c;

16.2 pindala: 2772 m2;

16.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

17. Tagastada punktis 16 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

17.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

17.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

17.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

17.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

17.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

17.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

17.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

17.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

18. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

19. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

19.1 asukoht: Tiskre tee 9a;

19.2 pindala: 1268 m2;

19.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

20. Tagastada punktis 19 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

20.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

20.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

20.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

20.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

20.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

20.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

20.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

20.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

21. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

22. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

22.1 asukoht: Tiskre tee 9b;

22.2 pindala: 7433 m2;

22.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

23. Tagastada punktis 22 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

23.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

23.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

23.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

23.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

23.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

23.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

23.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

23.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

24. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

25. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

25.1 asukoht: Tiskre tee 11b;

25.2 pindala: 1540 m2;

25.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

26. Tagastada punktis 25 nimetatud maa (endine “Anderson nr 24“, endise kinnistu number puudub pindalaga 96500 m2) järgmistele isikutele:

26.1 Ain Muskat, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

26.2 Ilse-Astrid Jõeäär, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

26.3 Vilma Hinnov, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

26.4 Elsa Pelmas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/18 mõttelises osas;

26.5 Dagmar Suurväli, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/18 mõttelises osas;

26.6 Herbert Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

26.7 Marika Anderson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

26.8 Helga Allik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

27. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

28. Õigustatud subjektid on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 1800 (üks tuhat kaheksasada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

28.1 Ain Muskat, 300 (kolmsada) krooni;

28.2 Ilse-Astrid Jõeäär, 300 (kolmsada) krooni;

28.3 Vilma Hinnov, 100 (ükssada) krooni;

28.4 Elsa Pelmas, 100 (ükssada) krooni;

28.5 Dagmar Suurväli, 100 (ükssada) krooni;

28.6 Herbert Anderson, 300 (kolmsada) krooni;

28.7 Marika Anderson, 300 (kolmsada) krooni;

28.8 Helga Allik, 300 (kolmsada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

29. Endise kinnistu “Anderson nr 24“ maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 6926 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

30. Maa taotlejatel:

30.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

30.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

30.3 järgida Looduskaitseseaduse §-s 35, §-s 37 ja §-s 38  ning Veeseaduse §-s 10 ja §-s 29 sätestatud tingimusi.

31. Juurdepääsud maaüksustele avalikult kasutatavalt teelt on kindlaks määratud Tallinna Linnavolikogu  29. mai 2003 otsusega nr 175 kehtestatud detailplaneeringuga.

32. Tallinna Maa-ametil:

32.1 teha korraldus teatavaks Ain Muskat´ile, Ilse-Astrid Jõeäär´ele,Vilma Hinnov´ile, Elsa Pelmas´ele, Dagmar Suurväli´ile, Herbert Anderson´ile, Marika Anderson´ile ja Helga Allik´ule;

32.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

33. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, 15082 Tallinn) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja

linnasekretäri ülesannetes