Tallinna Linnavalitsus 04.01.2005 määrus number 1.
Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 "Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine Tlv m 95 29.08.2002 02.09.2002