Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 6
Jõustumine:17.01.2005
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2005 - 27.03.2005

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    12. jaanuar 2005 nr 6

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.6, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärust alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 2.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Transpordiameti (edaspidi transpordiamet) esindajad ja teised linnavalitsuse poolt määratud isikud.“.

2. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees

Kaupo Reede

Abilinnapea

Liikmed

Kaia Sarnet

Tallinna Kesklinna vanema asetäitja

 

Rain Pilve

Tallinna Linnavolikogu liige

 

Toomas Tauts

Tallinna Linnavolikogu liige

 

Mati Songisepp

Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor

 

Aave Põdra

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. oktoobri 2004 määruse nr 83 “Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine“ punktid 1.3 ja 2.

4. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär