Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 6.
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine