Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 6.
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine Tvk m 43 09.12.2004 13.12.2004
2 Parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine Tlv m 45 14.05.2003 19.05.2003
3 Parkimistasu kehtestamine Tvk m 9 30.01.2003 02.02.2003
4 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996