Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
03.11.2008- ...
 
14.05.2007-02.11.2008
 
02.05.2007-13.05.2007
 
05.06.2006-01.05.2007
 
05.12.2005-04.06.2006
 
09.05.2005-04.12.2005
 
18.04.2005-08.05.2005
 
17.01.2005-17.04.2005

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 8
Jõustumine:17.01.2005
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2007 - 02.11.2008

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 09.05.2007 nr 46 jõust. 14.05.2007
Tlv m 27.04.2007 nr 36 jõust. 02.05.2007
Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006
Tlv m 30.11.2005 nr 109 jõust. 05.12.2005
Tlv m 04.05.2005 nr 49 jõust. 09.05.2005
Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

12. jaanuar 2005 nr 8

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõigete 1, 3 ja 4 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lõikega 2, Tallinna Linnavolikogu  14. oktoobri 2004 otsusega nr 214 “Tallinna linnapea valimine“, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusega nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ punktiga 3.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ punktidega 1.2 ja 2.1 – 2.3.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 lisa 1 järgmiselt:

1.1 muuta punkti 2.2 ja sõnastada järgmiselt:

“2.2 Komisjoni aseesimeesteks on vastavat valdkonda kureeriv abilinnapea ja Harjumaa Päästeteenistuse direktor.“;

1.2 muuta punkti 2.3 ja sõnastada järgmiselt:

“2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnakantselei korrakaitsenõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Eesti Kaitsejõudude, Tallinna Politseiprefektuuri ja Harjumaa Päästeteenistuse esindajad.“.

2. Kinnitada Tallinna kriisikomisjoni koosseis vastavalt lisale.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2004 määrus nr 74 “Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“.

4. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005

määrusega nr 8

LISA

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseis

 

 

 

Esimees:           Edgar Savisaar                                  Linnapea

                        (Tlv m 27.04.2007 nr 36 jõust. 02.05.2007)

Aseesimehed: Deniss Boroditš                                   Abilinnapea

                        (Tlv m 27.04.2007 nr 36 jõust. 02.05.2007)

                        Raik Saart                                         Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor

                       (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

Liikmed:           Eha Võrk                                          Abilinnapea

                       (Tlv m 27.04.2007 nr 36 jõust. 02.05.2007)

                       Merike Martinson                            Abilinnapea

                       (Tlv m 30.11.2005 nr 109 jõust. 05.12.2005)

                       Kaia Jäppinen                                   Abilinnapea

                       (Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005)

                       Jaanus Mutli                                     Abilinnapea

                       (Tlv m 30.11.2005 nr 109 jõust. 05.12.2005)

                       Taavi Aas                                         Abilinnapea

                       (Tlv m 04.05.2005 nr 49 jõust. 09.05.2005)

                       Toomas Sepp                                    Linnasekretär

                       Ain Valdmann                                  Tallinna Kommunaalameti juhataja

                       Raivo Küüt                                       Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt

                       Urmas Ait                                         Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik

                       (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

                        Ain Saarna                                        Avalike suhete direktor

                        (Tlv m 27.04.2007 nr 36 jõust. 02.05.2007)

                        Kaimo Järvik                                    Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja

                        Ahti Põldma                                      Tallinna Erikaitsepiirkonna Staabi staabiülem

Sekretär:          Viljo Rannala                                    Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna                                              peaspetsialist

                     (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär