Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 8.
Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine