Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 8.
Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine Tvk m 43 09.12.2004 13.12.2004
2 Tallinna linnapea valimine Tvk o 214 14.10.2004
3 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine Tvk o 216 14.10.2004
4 Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine Tlv m 26 06.03.2002 11.03.2002
5 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996