Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 01.09.2004 nr 74
Akt viitab
 
Tvk m 09.12.2004 nr 43
 
Tvk o 14.10.2004 nr 214
 
Tvk o 14.10.2004 nr 216
 
Tlv m 06.03.2002 nr 26
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv m 06.03.2002 nr 26
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 02.12.2009 nr 88
Akti muudavad
 
Tlv m 29.10.2008 nr 79
 
Tlv m 09.05.2007 nr 46
 
Tlv m 27.04.2007 nr 36
 
Tlv m 31.05.2006 nr 47
 
Tlv m 30.11.2005 nr 109
 
Tlv m 04.05.2005 nr 49
 
Tlv m 13.04.2005 nr 36
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 8
Jõustumine:17.01.2005
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2005 - 17.04.2005

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    12. jaanuar 2005 nr 8

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõigete 1, 3 ja 4 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lõikega 2, Tallinna Linnavolikogu  14. oktoobri 2004 otsusega nr 214 “Tallinna linnapea valimine“, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusega nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ punktiga 3.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ punktidega 1.2 ja 2.1 – 2.3.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 lisa 1 järgmiselt:

1.1 muuta punkti 2.2 ja sõnastada järgmiselt:

“2.2 Komisjoni aseesimeesteks on vastavat valdkonda kureeriv abilinnapea ja Harjumaa Päästeteenistuse direktor.“;

1.2 muuta punkti 2.3 ja sõnastada järgmiselt:

“2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnakantselei korrakaitsenõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Eesti Kaitsejõudude, Tallinna Politseiprefektuuri ja Harjumaa Päästeteenistuse esindajad.“.

2. Kinnitada Tallinna kriisikomisjoni koosseis vastavalt lisale.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2004 määrus nr 74 “Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“.

4. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005

määrusega nr 8

LISA

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseis

 

 

 

Esimees:         Tõnis Palts                                       Linnapea

Aseesimehed: Peep Aaviksoo                                 Abilinnapea

                       Raik Saart                                         Harjumaa Päästeteenistuse direktor

Liikmed:        Diana Ingerainen                              Abilinnapea

                       Vladimir Maslov                              Abilinnapea

                       Tatjana Muravjova                           Abilinnapea

                       Ülle Rajasalu                                    Abilinnapea

                       Kaupo Reede                                    Abilinnapea

                       Toomas Sepp                                    Linnasekretär

                       Ain Valdmann                                  Tallinna Kommunaalameti juhataja

                       Raivo Küüt                                       Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt

                       Rene Brus                                         Üksik-Vahipataljoni ülem, kapten

Sekretär:         Urmas Ait                                         Tallinna Linnakantselei korrakaitsenõunik

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär