Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2004 korralduse nr 920-k muutmine

Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 korraldus number 59

Redaktsiooni kehtivus 12.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. jaanuar 2005 nr  59-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2004 korralduse nr 920-k muutmine

 

 

 

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“:

 

 

1. Asendada Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2004 korralduse nr 920-k “Viru väljak 6 kinnistuga seonduvate servituutide seadmise,  Viru väljak 6 kinnistu jagamisel tekkivate korteriomandite kaasomandiosade ja reaalosade valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe tingimuste määramine ning võõrandamiseks nõusoleku andmine ja Viru väljak 6 kinnistut puudutava lepingu, korteriühistu põhikirja projekti heakskiitmine ja linnavara valitseja määramine“ punktis 5 sõnad “Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet“ sõnadega “Tallinna Transpordiamet“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär