Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2004 korralduse nr 920-k muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 korraldus number 59
Redaktsiooni kehtivus:12.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. jaanuar 2005 nr  59-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2004 korralduse nr 920-k muutmine

 

 

 

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“:

 

 

1. Asendada Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2004 korralduse nr 920-k “Viru väljak 6 kinnistuga seonduvate servituutide seadmise,  Viru väljak 6 kinnistu jagamisel tekkivate korteriomandite kaasomandiosade ja reaalosade valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe tingimuste määramine ning võõrandamiseks nõusoleku andmine ja Viru väljak 6 kinnistut puudutava lepingu, korteriühistu põhikirja projekti heakskiitmine ja linnavara valitseja määramine“ punktis 5 sõnad “Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet“ sõnadega “Tallinna Transpordiamet“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär