Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2004 korraldus number 2835
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember 2004 nr 2835-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse  29. detsembri 2004

korraldusele nr 2835-k     

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

 Riigikantselei

TALLINN

Tasuta

4

31.12.2005

2.

 Riigikantselei

TALLINN

875.- kuu
(75%)

2

31.12.2005

3.

 Riigikogu Kantselei

TALLINN

Tasuta

3

31.12.2005

4.

 Riigikogu Kantselei

TALLINN

875.- kuu
(75%)

3

31.12.2005

5.

Vabariigi Presidendi Kantselei

TALLINN

Tasuta

 

3

31.12.2005

6.

Riigikontroll

TALLINN

875.- kuu
(75%)

1

31.12.2005

7.

Tallinna Elamumajandusamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

8.

Tallinna Elamumajandusamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

3

31.12.2005

9.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

10.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

11.

Tallinna Perekonnaseisuamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

12.

Tallinna Ettevõtlusamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

13.

Tallinna Ettevõtlusamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

3

31.12.2005

14.

Tallinna Kommunaalamet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

15.

Tallinna Kommunaalamet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

3

31.12.2005

16.

Tallinna Maa-amet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

17.

Tallinna Maa-amet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

18.

Tallinna Linnaarhiiv

KINDLAL TÄNAV

Tasuta

1

31.12.2005

19.

Tallinna Linnateater

KINDLAL TÄNAVAL

Tasuta

1

31.12.2005

20.

Tallinna Linnateater

KINDLAL TÄNAVAL

105.- kuu

(97%)

2

31.12.2005

21.

Tallinna Laste Turvakeskus

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

 22.

Tallinna Linna Valimiskomisjon

KESKLINN

Tasuta

12

 2005.a. toimuvate valimiste perioodil üheks kuuks

23.

Pärnu Linnavalitsus

TALLINN

Tasuta

2

31.12.2005

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

24.

Tallinna teenetemärgi kavaler Raimo Pullat

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

25.

Tallinna teenetemärgi kavaler Liina Tõnisson

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

26.

Tallinna vapimärgi kavaler Eri Klas

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär