Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 09.12.2004 nr 43
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuletõrje- ja Päästeameti direktor Raik Saarti ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2004 korraldus number 2763
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember 2004 nr 2763-k

 

 

Tuletõrje- ja Päästeameti direktor Raik Saarti ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 127 lg 1, § 132 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8, Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse p 4.1, Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määruse nr 43, Päästeameti peadirektori 13. detsembri 2004 käskkirja nr 122P alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tuletõrje- ja Päästeameti direktor Raik Saart ametist 31. detsembril 2004 Avaliku teenistuse seaduse § 127 lõike 1 alusel seoses tema nimetamisega Harjumaa Päästeteenistuse direktori kohusetäitjaks.

2. Tuletõrje- ja Päästeametil maksta Raik Saartile hüvitus kasutamata puhkuse eest 18 kalendripäeva ulatuses.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Raik Saartile ning Tuletõrje- ja Päästeametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär