Ajutise komisjoni moodustamine

Tallinna Linnavalitsus 22.12.2004 korraldus number 2744
Kehtetuks tunnistamine 27.04.2005
Redaktsiooni kehtivus 22.12.2004 - 27.04.2005

KEHTETU:

Tlv k 27.04.2005 nr 794

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. detsember 2004 nr 2744-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ning Tallinna Linnavolikogu 09.detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ p 3 alusel

 

 

 

 

1. Moodustada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kahe kiirabibrigaadi üleandmiseks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Kiirabi ajutine komisjon koosseisus:

 

Komisjoni esimees:

Raul Adlas

Tallinna Kiirabi peaarst

 

Liikmed:

Anne Terk

Tallinna Kiirabi personalijuht

Kersti Künnapuu

Tallinna Kiirabi pearaamatupidaja

Erik Velleramm

Tallinna Kiirabi operatiivjuht

Ramil Nasibullin

Tallinna Kiirabi transpordijuht

Ulvi Valdja

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti peaarst

Kuno Tammearu

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti direktori asetäitja

Silvia Vospert

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti jurist

Ulvi Klaar

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti jurist

 

2. Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametil esitada komisjonile kiirabibrigaadide isikkoosseisu ja varustuse dokumentatsioon 23.detsembriks 2004.

3. Komisjonil korraldada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kiirabibrigaadide üleandmine  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Kiirabi 31.detsembril 2004 kell 9.00.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil  teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär