Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 22.12.2004 korraldus number 2744
Redaktsiooni kehtivus:22.12.2004 - 27.04.2005

KEHTETU:

Tlv k 27.04.2005 nr 794

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. detsember 2004 nr 2744-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ning Tallinna Linnavolikogu 09.detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ p 3 alusel

 

 

 

 

1. Moodustada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kahe kiirabibrigaadi üleandmiseks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Kiirabi ajutine komisjon koosseisus:

 

Komisjoni esimees:

Raul Adlas

Tallinna Kiirabi peaarst

 

Liikmed:

Anne Terk

Tallinna Kiirabi personalijuht

Kersti Künnapuu

Tallinna Kiirabi pearaamatupidaja

Erik Velleramm

Tallinna Kiirabi operatiivjuht

Ramil Nasibullin

Tallinna Kiirabi transpordijuht

Ulvi Valdja

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti peaarst

Kuno Tammearu

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti direktori asetäitja

Silvia Vospert

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti jurist

Ulvi Klaar

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti jurist

 

2. Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametil esitada komisjonile kiirabibrigaadide isikkoosseisu ja varustuse dokumentatsioon 23.detsembriks 2004.

3. Komisjonil korraldada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kiirabibrigaadide üleandmine  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Kiirabi 31.detsembril 2004 kell 9.00.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil  teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär