Tallinna Linnavolikogu 20.12.2004 määrus number 56.
Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine