Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2004 korraldus number 2654
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2004 nr 2654-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004

korraldusele nr 2654-k      

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

Tasuta

7

31.12.2005

2.

Tallinna Linnakantselei

Kesklinn ja kindlal tänaval

100.- kuu
(96%)

41

31.12.2005

3.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2005

4.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kindlal tänaval

Tasuta

 

5

31.12.2005

5.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kesklinn ja

kindlal tänaval

100.- kuu

(96%)

20

31.12.2005

6.

Tartu Linnavalitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

7.

Tallinna teenetemärgi kavaler Jüri Kuuskemaa

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2005

8.

Tallinna teenetemärgi kavaler Raivo Karolin

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2005

9.

Tallinna vapimärgi kavaler Veljo Tormis

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2005

10.

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

11.

Haabersti Linnaosa Valitsus

Kesklinn

100.- kuu
(96%)

1

31.12.2005

12.

Nõmme Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

13.

Nõmme Linnaosa Valitsus

Kesklinn

100.- kuu
(96%)

1

31.12.2005

14.

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

15.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

16.

Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

17.

Põhja-Tallinna Valitsus

Kesklinn

100.- kuu
(96%)

1

31.12.2005

18.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

19.

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

Tasuta

 

7

31.12.2005

20.

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kindlal tänaval

100.- kuu

(96%)

16

31.12.2005

21.

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2005

22.

Pirita Linnaosa Valitsus

Kesklinn

100.- kuu
(96%)

1

31.12.2005

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär