Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2004 määrus number 101
Jõustumine:20.12.2004
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     15. detsember 2004 nr 101

 

 

 

 

 

Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusega nr 213 “Umbusalduse avaldamine ja ametist vabastamine“, otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktidega 1 ja 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määrusega     nr 49 kinnitatud Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse punktidega 2.2 ja 2.4.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 lisaga 1 kinnitatud Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse punkti 2.4 esimest lauset „IT nõukogu esimees on linnapea.“ ja sõnastada see järgnevalt: „IT nõukogu esimehe nimetab linnavalitsus oma liikmete hulgast.“

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 lisaga 2 kinnitatud Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu alljärgnevalt:

2.1 arvata komisjoni koosseisust välja Edgar Savisaar ja Toomas Vitsut;

2.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Kaupo Reede ja komisjoni liikmeks abilinnapea Vladimir Maslov.

3. Määrus jõustub 20. detsembril 2004.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär