Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaelanike küsitluse läbiviimine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 otsus number 283
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 283

 

 

 

 

Linnaelanike küsitluse läbiviimine

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 25. novembri 2004 määruse nr 41 Linnaelanike küsitluse läbiviimise korra p 2.2 ja p 2.3 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Viia 24.-30. jaanuarini 2005 läbi linnaosade küsitluspunktides ja elektrooniliselt linnaelanike küsitlus.

2. Küsitlusel linnaelanikele esitatav küsimus on: “Kus peaks Teie arvates paiknema Vabaduse ausammas?“.

3. Küsitlusel linnaelanikele esitatava küsimuse vastusevariandid on:

3.1 “Vabaduse väljaku piirkonnas“;

3.2 “Mujal“.

4. Võtta teadmiseks, et Tallinna Linnavalitsus katab küsitluse kulud Vabariigi Valimiskomisjoni eraldatavatest vahenditest ja linna reservfondist.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees