Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
12.11.2015- ...
 
16.12.2004-12.11.2015

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 54 [RT IV, 08.08.2013, 40]
Jõustumine:16.12.2004
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 12.11.2015 nr 176, vastuvõetud 12.11.2015

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 54

 

 

 

 

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse  § 23 lg 6 ja § 24 lg 3 ning linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 12 lg 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering.
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 12.11.2015 nr 176, vastuvõetud 12.11.2015, sätestatud osas)

2. Tallinna Linnavalitsusel koostada 1. aprilliks 2005 Tallinna linnale kuuluvate maade osas üldplaneeringu elluviimiseks tegevuskava, mida korrigeeritakse iga aastaselt lähtuvalt Tallinna linna eelarvelistest võimalustest ja eelistustest.

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Määrus jõustub 16. detsembril 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees