Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kinnitamine ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja muutmine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 51
Jõustumine:16.12.2004
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:08.11.2007 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 01.11.2007 nr 34 jõust. 08.11.2007
Tvk m 08.03.2007 nr 6 jõust. 15.03.2007
Tvk m 21.09.2006 nr 59 jõust. 28.09.2006
Tvk m 03.03.2005 nr 15 jõust. 10.03.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 51

 

 

 

 

Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kinnitamine ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja muutmine

 

 

 

 

Juhindudes Jäätmeseaduse § 66 lg 2, lg 3, lg 4, § 67 lg 4, § 135 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 1 ja linnavolikogu 16. septembri 2004 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirja p 59, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord” ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. (Kehtetu - Tvk m 01.11.2007 nr 34 jõust. 08.11.2007)

2. (Kehtetu - Tvk m 08.03.2007 nr 6 jõust. 15.03.2007)

3. Määrus jõustub 16. detsembril 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees