Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 43.
Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinnas munitsipaalpolitsei moodustamine, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine Tvk m 51 16.10.2003 23.10.2003
2 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti moodustamine ja põhimääruse kinnitamine Tvk m 72 12.12.2002 19.12.2002
3 Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine Tvk m 70 12.12.2002 12.12.2002
4 Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine Tvk m 69 12.12.2002 01.01.2003