Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 16.10.2003 nr 51
 
Tvk m 12.12.2002 nr 72
 
Tvk m 12.12.2002 nr 69
 
Tvk m 12.12.2002 nr 70
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt on aluseks
 
Tlv k 12.12.2012 nr 1716
 
Tlv k 30.11.2011 nr 1889
 
Tlv k 18.08.2010 nr 1236
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1118
 
Tlv k 13.01.2010 nr 42
 
Tlv k 16.04.2008 nr 685
 
Tlv k 06.12.2006 nr 2455
Aktile viitab
 
Tvk o 17.05.2012 nr 76
 
Tlv k 21.03.2012 nr 427
 
Tlv k 28.09.2011 nr 1502
 
Tlv k 03.08.2011 nr 1196
 
Tlv k 03.08.2011 nr 1197
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2025
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2049
 
Tlv k 30.08.2010 nr 1303
 
Tlv k 19.05.2010 nr 810
 
Tlv k 30.03.2010 nr 484
 
Tlv k 14.10.2009 nr 1689
 
Tlv k 29.04.2009 nr 696
 
Tlv k 04.03.2009 nr 352
 
Tlv k 23.12.2008 nr 2236
 
Tlv k 30.06.2008 nr 1259
 
Tlv k 28.11.2007 nr 2071
 
Tlv k 26.09.2007 nr 1684
 
Tlv k 25.06.2007 nr 1258
 
Tlv k 14.06.2007 nr 1132
 
Tlv p 25.04.2007 nr 19
 
Tlv k 25.04.2007 nr 755
 
Tlv k 28.03.2007 nr 541
 
Tlv k 28.03.2007 nr 538
 
Tlv k 28.03.2007 nr 537
 
Tlv k 21.03.2007 nr 489
 
Tlv k 07.03.2007 nr 403
 
Tlv k 21.02.2007 nr 281
 
Tlv k 14.02.2007 nr 276
 
Tlv k 14.02.2007 nr 272
 
Tlv k 24.01.2007 nr 104
 
Tlv k 17.01.2007 nr 67
 
Tlv k 27.12.2006 nr 2665
 
Tlv k 20.12.2006 nr 2584
 
Tlv k 20.12.2006 nr 2581
 
Tlv k 29.11.2006 nr 2414
 
Tlv k 22.11.2006 nr 2364
 
Tlv k 15.11.2006 nr 2311
 
Tlv k 28.06.2006 nr 1513
 
Tlv k 31.05.2006 nr 1149
 
Tlv k 10.05.2006 nr 952
 
Tlv k 03.05.2006 nr 895
 
Tlv m 15.03.2006 nr 18
 
Tlv k 15.03.2006 nr 495
 
Tvk o 23.02.2006 nr 57
 
Tlv k 15.02.2006 nr 322
 
Tlv k 18.01.2006 nr 99
 
Tlv k 28.12.2005 nr 2613
 
Tlv k 28.12.2005 nr 2620
 
Tlv k 19.10.2005 nr 1991
 
Tlv k 28.09.2005 nr 1829
 
Tvk m 16.06.2005 nr 31
 
Tvk m 16.06.2005 nr 32
 
Tlv m 15.06.2005 nr 70
 
Tlv k 08.06.2005 nr 1162
 
Tlv k 16.05.2005 nr 929
 
Tlv k 04.05.2005 nr 867
 
Tlv m 27.04.2005 nr 46
 
Tvk o 21.04.2005 nr 116
 
Tlv k 20.04.2005 nr 731
 
Tlv k 20.04.2005 nr 716
 
Tlv m 13.04.2005 nr 38
 
Tlv m 13.04.2005 nr 36
 
Tlv k 30.03.2005 nr 575
 
Tlv m 23.03.2005 nr 29
 
Tvk m 03.03.2005 nr 15
 
Tlv k 16.02.2005 nr 302
 
Tlv k 16.02.2005 nr 301
 
Tvk o 10.02.2005 nr 32
 
Tvk m 27.01.2005 nr 3
 
Tvk m 27.01.2005 nr 5
 
Tvk m 27.01.2005 nr 6
 
Tvk m 27.01.2005 nr 7
 
Tlv m 26.01.2005 nr 13
 
Tlv k 19.01.2005 nr 97
 
Tlv m 12.01.2005 nr 8
 
Tlv m 12.01.2005 nr 7
 
Tlv m 12.01.2005 nr 6
 
Tlv k 12.01.2005 nr 59
 
Tlv m 04.01.2005 nr 1
 
Tlv k 29.12.2004 nr 2840
 
Tlv k 29.12.2004 nr 2763
 
Tlv m 22.12.2004 nr 105
 
Tlv k 22.12.2004 nr 2744
 
Tvk o 20.12.2004 nr 292
Akti muudavad
 
Tvk m 13.06.2013 nr 36
 
Tvk m 13.06.2013 nr 37
 
Tvk m 07.02.2013 nr 9
 
Tvk m 17.05.2007 nr 13
 
Tvk m 14.12.2006 nr 69
 
Tvk m 26.01.2006 nr 1
 
Tvk m 20.06.2005 nr 37
 
Tvk m 02.06.2005 nr 26
 
Tvk m 02.06.2005 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 43
Jõustumine:13.12.2004
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2013 - ... [RT IV, 20.06.2013, 50]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 13.06.2013 nr 37 [RT IV, 20.06.2013, 4 - jõust. 23.06.2013]
Tvk m 13.06.2013 nr 36 [RT IV, 20.06.2013, 3 - jõust. 23.06.2013]
Tvk m 07.02.3013 nr 9 [RT IV, 14.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]
Tvk m 17.05.2007 nr 13 jõust. 24.05.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 69 jõust. 01.10.2007
Tvk m 26.01.2006 nr 1 jõust. 01.02.2006
Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005
Tvk m 02.06.2005 nr 27 jõust. 10.06.2005
Tvk m 02.06.2005 nr 26 jõust. 10.06.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 43

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

1. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet ümber Tallinna Keskkonnaametiks, Tallinna Kommunaalametiks ja Tallinna Transpordiametiks.

2. Kinnitada:

2.1 Tallinna Keskkonnameti põhimäärus vastavalt lisale 1;

2.2 [Kehtetu - RT IV, 20.06.2013, 4 - jõust. 23.06.2013]

2.3 [Kehtetu - RT IV, 14.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]

3. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet ümber alljärgnevalt:

3.1 panna munitsipaalpolitsei ülesanded Tallinna Keskkonnametile;

3.2 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti päästealaga seonduvad omavalitsulikud ülesanded anda üle Harjumaa Päästeteenistusele.

4. [Kehtetu - RT IV, 20.06.2013, 3 - jõust. 23.06.2013]

5. Tallinna Linnavalitsusel:

5.1 esitada Tallinna Linnavolikogule käesolevast määrusest tulenevad muudatused linna 2005. aasta eelarves 16. detsembriks 2004;

5.2 moodustada ametite ümberkorraldamiseks komisjonid;

5.3 esitada Tallinna Linnavolikogule ettepanekud käesolevast määrusest tingitud muudatuste sisseviimiseks Tallinna õigusaktidesse.

6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

7. Määrus jõustub 13. detsembril 2004, määruse punkt 6 jõustub 1. jaanuaril 2005.