Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 44
Jõustumine:13.12.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2005 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 15.12.2005 nr 60 jõust. 01.01.2006

REDAKTSIOON:

Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005

Tvk m 25.08.2005 nr 42 jõust. 01.09.2005

Tvk m 23.03.2005 nr 19 jõust. 28.03.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 44

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19, p 21, p 35 ja p 36 ning lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 29 lg 1 p 4, § 39 lg 1 p 4 ja § 42 lg 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis alates 1. jaanuarist 2005 vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord 2005. aastal alates 1. jaanuarist 2005 vastavalt lisale 2 koos järgmiste lisadega:

2.1 Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2005. aastal vastavalt lisale 2.1;

2.2 Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2005. aastal vastavalt lisale 2.2.

3. Tallinna Linnavalitsus võib aasta jooksul teha muudatusi ametiasutuste (va linnavolikogu kantselei) struktuuris ja teenistujate koosseisus Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003 määrus nr 69.

5. Määrus jõustub 13. detsembril 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004

määrusega nr 44

LISA 1

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp*

 

 

 

1. Tallinna Linnavolikogu Kantselei

 

 

Kantselei juhataja

1

JA

Volikogu esimees

(Tvk m 23.03.2005 nr 19 jõust. 28.03.2005)

1

 

JA

 

Linnavolikogu nõunik

1

NõA

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

 

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

Haridus- ja kultuurinõunik

1

NõA

Korra- ja keskkonnakaitse nõunik

1

NõA

Nõunik

1

NõA

Rahandus- ja majandusnõunik

1

NõA

Sotsiaal- ja tervishoiunõunik

1

NõA

Välissuhete nõunik

1

NõA

Juriidiline osakond

 

 

Juhataja-õigusnõunik

1

JA

Jurist

2

VA

Dokumendiosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

2

VA

Spetsialist

2

VA

Konsultant

1

VA

Üldosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Remonditööline

1

AT

Kontrolli- ja analüüsiosakond

 

 

Juhataja-kontrollinõunik

1

JA

Auditi juhtivspetsialist

1

VA

Auditi peaspetsialist

3

VA

                                    Kokku alates 01.11.2005

29

 

 

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

 

 

 

2. Linnavalitsuse liikmed

 

 

Linnapea

1

JA

Abilinnapea

6

JA

Kokku

7

 

 

 

 

3. Linnakantselei

 

 

Linnasekretär

1

JA

Linnavalitsuse nõunik

1

NõA

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

Linnavalitsuse nõunik

1

NõA

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

Abilinnapea nõunik 

1

NõA

 

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

Linnavalitsuse nõunik

2

NõA

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

Õigusnõuniku büroo

 

 

Õigusnõunik

1

NõA

Jurist

2

VA

Sekretär-asjaajaja

1

VA

Haldusosakond

 

 

Haldusdirektor

1

JA

Haldusdirektori asetäitja

1

JA

Juhi abi

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Administraator

1

AT

Hoone administraator

3

AT

Torulukksepp-santehnik

1

AT

Ehitus-remonditööline

1

AT

Autojuht-ekspediitor

1

AT

Majandussektor

 

 

Juhataja

1

VA

Varustusspetsialist

1

VA

Administraator

1

AT

Riietehoidja

1

AT

Majahoidja

3

AT

Särgava külalistemaja

 

 

Juhataja

1

VA

Perenaine

1

AT

Abitööline

1

AT

Juriidiline osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Jurist

5

VA

Halduskorralduse büroo

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

Linnakantselei pearaamatupidaja

1

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

Vanemraamatupidaja

5

VA

Välissuhete ja eurointegratsiooni osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Eurointegratsioonibüroo

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

Projektijuht

4

VA

Tallinna Raekoda

 

 

Direktor

1

JA

Projektijuht

2

VA

Administraator

1

AT

Üldosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Arhivaar

1

VA

Dokumendibüroo

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Tehnik

1

AT

Postikeskus

 

 

Vaneminspektor

2

VA

Riigihangete büroo

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Sekretariaat

 

 

Juhataja-linnapea abi

1

VA

Abilinnapea abi

6

VA

Linnasekretäri referent

1

VA

Linnasekretäri abi

1

VA

Avalike suhete teenistus

 

 

Avalike suhete direktor

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Meediaosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Info peaspetsialist

1

VA

Juhtivspetsialist-toimetaja

1

VA

Peaspetsialist-toimetaja

3

VA

Teabeosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

3

VA

Teenindusbüroo

 

 

Juhataja

1

VA

Infospetsialist

6

VA

Arenguteenistus

 

 

Arendusdirektor

1

JA

Arengukavade osakonna juhataja

1

JA

(Tvk m 25.08.2005 nr 42 jõust. 01.09.2005)

 

 

Välisprojektide rakendamise osakonna juhataja

1

JA

(Tvk m 25.08.2005 nr 42 jõust. 01.09.2005)

Juhtivspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Finantsteenistus

 

 

Finantsdirektor

1

JA

Juhi abi

1

VA

Konsultant

1

VA

Finantsmudeli juurutamise sektor

 

 

Projektijuht

3

VA

Konsultant

1

VA

Spetsialist

1

VA

Eelarve osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Juhtivspetsialist

5

VA

Peaspetsialist

2

VA

Linnakassa

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

4

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Linna raamatupidamise osakond

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemraamatupidaja

2

VA

Infotehnoloogia teenistus

 

 

Infotehnoloogia direktor

1

JA

Juhi abi

1

VA

Infosüsteemide osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Infrastruktuuri osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Arvutisüsteemide osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

4

VA

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

Linna sisekontrolör

1

JA

Sisekontrolli peaspetsialist

1

VA

Siseauditi osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Siseauditi juhtivspetsialist

1

VA

Siseauditi peaspetsialist

2

VA

Menetlusosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Spetsialist

1

VA

Personaliteenistus

 

 

Personalidirektor

1

JA

Koolitussektor

 

 

Koolitusjuht

1

VA

Koolituse vanemspetsialist

1

VA

Arvutikoolituse vanemspetsialist

1

VA

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Töökeskkonna peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

                                    Kokku alates 01.11.2005

175

 

                                    (Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

 

 

 

4. Elamumajandusamet

 

 

Juhataja

1

JA

Spetsialist

1

VA

Jurist

1

VA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemökonomist

1

VA

Projektijuht

2

VA

Elamuosakond

 

 

Ameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

3

VA

Linnavara osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

3

VA

Müügi ja hanke osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

2

VA

Spetsialist

1

VA

Üürikomisjon

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Spetsialist

1

VA

Kokku

23

 

 

 

 

5. Ettevõtlusamet

 

 

Juhataja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Vanemökonomist

1

VA

Personali vanemspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Juhi abi

1

VA

Ettevõtluse arendamise osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Arenguprojektide koordinaator

1

VA

Väikeettevõtluse projektijuht

1

VA

Ettevõtluskonsultant

2

VA

Ettevõtja infopunkti spetsialist

1

VA

Välisprojektide koordinaator

1

VA

Turunduse peaspetsialist

2

VA

Info peaspetsialist

1

VA

Tööhõive peaspetsialist

1

VA

Turismiosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Analüütik

1

VA

Konverentsiturismi peaspetsialist

1

VA

Konverentsiturismi spetsialist

1

VA

Linnapileti projektijuht

1

VA

Linnapileti spetsialist

1

VA

Turunduse peaspetsialist

1

VA

Skandinaaviaturgude peaspetsialist

1

VA

Idaturgude peaspetsialist

1

VA

Infospetsialist

2

VA

Turismiinfo keskus

 

 

Juhataja

1

VA

Infospetsialist

3

VA

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Jurist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Reklaamimaksu osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Reklaamimaksu haldur

2

VA

Järelevalve inspektor

2

VA

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

 

Direktor

1

JA

Juhi abi

1

VA

Tarbijapoliitika osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Hinnakujunduse peaspetsialist

1

VA

Tarbijakaitse juhtivspetsialist

1

VA

Tarbijatega sõlmitavate lepingute peaspetsialist

1

VA

Tarbijakaitse konsultant

2

VA

Järelevalve osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peainspektor

1

VA

Vaneminspektor

4

VA

Kokku

56

 

 

 

 

6. Haridusamet

 

 

Juhataja

1

JA

Sisekontrolör

1

VA

Üldosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhi abi

1

VA

Jurist

1

VA

Info peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Spetsialist

1

VA

Nooremspetsialist

1

NA

Arhivaar

1

VA

Personaliosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Ökonoomikateenistus

 

 

Direktor-ameti juhataja asetäitja

1

JA

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

Vanemraamatupidaja

2

VA

Eelarve osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivökonomist

1

VA

Vanemökonomist

3

VA

Ökonomist

1

VA

Nooremökonomist

1

NA

Haldusosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Hariduskorralduse teenistus

 

 

Direktor

1

JA

Üldhariduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Vanemspetsialist

7

VA

Koolivälise töö osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Kokku

50

 

 

 

 

7. Keskkonnaamet

 

 

Juhataja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Vanemökonomist

1

VA

Personali peaspetsialist

1

VA

Jurist

1

VA

Juhi abi

1

VA

Haljastuse ja heakorra osakond

 

 

Juhataja-linnaaednik

1

JA

(Tvk m 25.08.2005 nr 42 jõust. 01.09.2005)

 

 

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Keskkonnakaitse teenistus

 

 

Direktor

1

JA

Keskkonnahoiu osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

6

VA

Peaspetsialist

2

VA

Spetsialist

1

VA

Jäätmehoolde osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Projektijuht

1

VA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Munitsipaalpolitsei

 

 

Direktor

1

JA

Sekretär-asjaajaja

1

NA

Koristaja

1

AT

Registritalitus

 

 

Juhtivinspektor

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Menetlustalitus

 

 

Juhtivinspektor

1

VA

Peainspektor

4

VA

Vaneminspektor

8

VA

Inspektor

14

VA

Kokku

61

 

(Tvk m 25.08.2005 nr 42 jõust. 01.09.2005)

 

 

 

8. Kommunaalamet

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Kantselei

 

 

Juhataja

1

JA

Jurist

1

VA

Personali peaspetsialist

1

VA

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

VA

Ökonoomikaosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Vanemökonomist

2

VA

Arenguosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Projektijuht

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Inseneriosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Ehituse ja järelevalve osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Hooldusosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Registriosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Kokku

34

 

 

 

 

9. Kultuuriväärtuste Amet

 

 

Juhataja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Peaspetsialist ehitiste ja investeeringute alal

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Arhivaar

1

VA

Kultuuriosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Miljööalade osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Muinsuskaitse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

5

VA

Kokku

20

 

 

 

 

10. Linnaplaneerimise Amet

 

 

Juhataja-linna peaarhitekt

1

JA

Juhataja asetäitja administratiivalal

1

JA

Kantselei

 

 

Personali peaspetsialist

1

VA

Jurist

3

VA

Juhi abi

1

VA

Spetsialist

2

VA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

VA

Varustusspetsialist

1

VA

Autojuht-ekspediitor

1

AT

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Ökonomist

1

VA

Arhiiv

 

 

Vanemarhivaar

1

VA

Arhivaar

3

VA

Arengukavade osakond

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Geomaatika osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

2

VA

Peaspetsialist

4

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Spetsialist

2

VA

Üldplaneeringute teenistus

 

 

Direktor

1

JA

Kohanimekorraldaja

1

VA

Koordinaator

1

VA

Planeeringute osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

2

VA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Spetsialist

1

VA

Linnakujunduse ja infrastruktuuri osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

5

VA

Detailplaneeringute teenistus

 

 

Direktor

1

JA

Koordinaator

1

VA

Juhi abi

1

VA

Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Kesklinna osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Mustamäe, Kristiine ja Nõmme osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Lasnamäe ja Pirita osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Ehitusjärelevalve teenistus

 

 

Direktor

1

JA

Juhi abi

1

VA

Ehituslubade osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

4

VA

Spetsialist

1

VA

Ehituskontrolli osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Spetsialist

1

VA

Registriosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Spetsialist

4

VA

Kokku

102

 

 

 

 

11. Maa-amet

 

 

Juhataja

1

JA

Spetsialist

1

VA

Personali juhtivspetsialist

1

VA

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Raamatupidamine

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Õigusosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Jurist

4

VA

Maa hinna osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Maa erastamise osakond

 

 

Ameti juhataja asetäitja-maa erastamise osakonna juhataja

1

JA

Peaspetsialist

8

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Spetsialist

3

VA

Arhivaar

1

VA

Munitsipaalmaade osakond

 

 

Ameti juhataja asetäitja-munitsipaalmaade osakonna juhataja

1

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

Jurist

1

VA

Peaspetsialist

6

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Spetsialist

1

VA

Vara tagastamise osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

4

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Kokku

56

 

 

 

 

12. Perekonnaseisuamet

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Jurist

1

VA

Juhi abi

1

VA

Aktikannete büroo

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Spetsialist

7

VA

Perekonnaseisumuudatuste büroo

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Rahvastikuregistri büroo

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Majandusbüroo

 

 

Juhataja

1

VA

Administraator

2

AT

Majahoidja

1

AT

Koristaja

1

AT

Kokku

23

 

 

 

 

13. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

 

Juhataja

1

JA

Personali peaspetsialist

1

VA

Jurist

1

VA

Sekretär

1

NA

Tervishoiuosakond

 

 

Ameti juhataja asetäitja - tervishoiuosakonna juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Hoolekandeosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

7,5

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Ökonoomikaosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Raamatupidaja

5

VA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Infospetsialist

1

VA

Koristaja

1

AT

Kokku

34,5

 

 

 

 

14. Spordi- ja Noorsooamet

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja ehitiste ja investeeringute alal

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Jurist

1

VA

Sporditöö juhtivspetsialist

1

VA

Juhtivspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Noorsootöö peaspetsialist

1

VA

Noorsootöö vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Kokku

11

 

 

 

 

15. Transpordiamet

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Peaökonomist

1

VA

Vanemökonomist

1

VA

Personali peaspetsialist

1

VA

Juhi abi

1

VA

Jurist

2

VA

Peaspetsialist

2

VA

Infrastruktuuri osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

2

VA

Spetsialist

4

VA

Linnatranspordi osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

5

VA

Spetsialist

1

VA

Nooremkontrolör

1

NA

Sõitjateveo osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

4

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Liiklusteenistus

 

 

Direktor

1

JA

Liikluskorralduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

4

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

4

VA

Parkimiskorralduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

1

VA

Nooremkontrolör

10

NA

Kokku

58

 

 

 

 

 

 

 

16. Linnaarhiiv

 

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja

1

JA

Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

VA

Sekretär-asjaajaja

1

NA

Arvestuse ja kogumise sektor

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Arhivaar

1

VA

Raamatukoguhoidja

1

VA

Asutuste järelevalve ja nõustamise sektor

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Informatsiooni ja teadusliku uurimistöö sektor

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Teadur

2

VA

Peafondihoidja

1

VA

Säilitussektor

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Fotoala spetsialist

1

VA

Restauraator

2

AT

Fondihooldaja

2

AT

Tehnika ja hoonete halduse sektor

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Majahoidja

1

AT

Autojuht-tööline

1

AT

Linnarhiivi filiaal

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Fondihooldaja

0,5

AT

Kokku

24,5

 

 

 

 

17. Haabersti Linnaosa Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

Haldussekretär

1

JA

Avalike suhete nõunik

1

NõA

Nõunik

1

NõA

Rahandusnõunik

1

NõA

Õigusnõunik

1

NõA

Arhitekt

1

VA

Kantselei

 

 

Peaspetsialist

2

VA

Raamatupidamine

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

2

VA

Vanemraamatupidaja (alates 01.04.2005)

1

VA

Rahvastikuregistri büroo

 

 

Pearegistripidaja

1

VA

Vanemregistripidaja

1

VA

Registripidaja

1

VA

Haldusosakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Arendusspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Jurist

1

VA

Ehitusjärelevalve insener

1

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Lastekaitse peaspetsialist

2

VA

Lastekaitse spetsialist

2

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Spetsialist

4

VA

Hooldustöötaja

11

AT

Kokku

 

 

01.01.2005

47

 

01.04.2005

48

 

 

 

 

18. Tallinna Kesklinna Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Linnaosa vanema asetäitja

2

JA

Haldussekretär

1

JA

Avalike suhete nõunik

1

NõA

Haridus- ja kultuurinõunik

1

NõA

Linnavaranõunik

1

NõA

Kantselei

 

 

Juhataja

1

JA

Personalispetsialist

1

VA

Haldusspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Linnaosa vanema abi

1

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

Vanemraamatupidaja

2

VA

Juriidiline osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Jurist

3

VA

Elamumajanduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Eluruumide peaspetsialist

3

VA

Eluruumide vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Linnakeskkonna osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja-arhitekt

1

JA

Haljastuse peaspetsialist

1

VA

Heakorra peaspetsialist

1

VA

Planeerimise peaspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

2

VA

Ettevõtluse sektor

 

 

Juhataja

1

VA

Kaubanduse vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Rahvastikuregistri osakond

 

 

Pearegistripidaja

1

JA

Vanemregistripidaja

1

VA

Registripidaja

2

VA

Rendipindade osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

Spetsialist

1

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Jurist

1

VA

Peaspetsialist

2

VA

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

3

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

Vanemspetsialist

8

VA

Spetsialist

1

VA

Peretöötaja

1

AT

Hooldustöötaja

20

AT

Kokku

89

 

 

 

 

19. Kristiine Linnaosa Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Linnaosa vanema asetäitja

2

JA

Haldussekretär

1

JA

Avalike suhete nõunik

1

NõA

Nõunik

1

NõA

Õigusnõunik

1

NõA

Kantselei

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Infotöötluse peaspetsialist

0,5

VA

Autojuht-mehhaanik

1

AT

Tehnik

1

AT

Koristaja

2

AT

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

VA

Vanemraamatupidaja

2

VA

Rahvastikuregistri sektor

 

 

Pearegistripidaja

1

VA

Vanemregistripidaja

1

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Arhitekt

1

VA

Heakorra peaspetsialist

1

VA

Haljastuse vanemspetsialist

1

VA

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Maakorraldaja

1

VA

Vaba aja sektor

 

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

VA

Noorsootöö peaspetsialist

1

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Andmetöötluse peaspetsialist

1

VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

6

VA

Juhtumikorraldaja

1

VA

Nooremspetsialist

1

NA

Autojuht

1

AT

Koristaja

1

AT

Hooldustöötaja

11

AT

Kokku

58,5

 

 

 

 

20. Lasnamäe Linnaosa Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

Haldussekretär

1

JA

Avalike suhete nõunik

1

NõA

Avalike teenuste ja sotsiaalsfääri nõunik

1

NõA

Humanitaarnõunik

1

NõA

Teabekorralduse nõunik

1

NõA

Sisekontrolör

1

VA

Kantselei

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

VA

Linnaosa vanema abi

1

VA

Personalispetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Infospetsialist

2

VA

Autojuht-mehhaanik

1

AT

Koristaja

4

AT

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

Vanemraamatupidaja

3

VA

Raamatupidaja

1

VA

Eelarvespetsialist

1

VA

Juriidiline osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Jurist

2

VA

Peaspetsialist

1

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

2

VA

Maakorraldaja

1

VA

Heakorra ja haljastuse spetsialist

1

VA

Linnavara osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Rahvastikuregistri osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemregistripidaja

2

VA

Nooremregistripidaja

5

NA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Andmetöötlusspetsialist

1

VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

Lastekaitse spetsialist

6

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

Vanemspetsialist

23

VA

Hooldusõde

2

AT

Hooldustöötaja

34

AT

Kokku

124

 

 

 

 

21. Mustamäe Linnaosa Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

Haldussekretär

1

JA

Avalike suhete nõunik

1

NõA

Humanitaarnõunik

1

NõA

Õigusnõunik

1

NõA

Kantselei

 

 

Jurist

2

VA

Haldusspetsialist

1

VA

Infotehnoloogia spetsialist

1

VA

Personalispetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

Vanemraamatupidaja

4

VA

Eelarvespetsialist

1

VA

Üüriarvestuse spetsialist

1

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Linnakujunduse talitus

 

 

Haljastuse peaspetsialist

1

VA

Heakorraspetsialist

1

VA

Kauplemislubade peaspetsialist

1

VA

Arendusspetsialist

1

VA

Maakorraldaja

1

VA

Linnavaratalitus

 

 

Vanemspetsialist

2

VA

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

VA

Klienditeeninduse ja rahvastikuregistri osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

1

VA

Registripidaja

1

VA

Infospetsialist

2

VA

Spetsialist

1

VA

Administraator

1

AT

Kultuuri- ja noorsootöö sektor

 

 

Kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist

1

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Vanemspetsialist

1

VA

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

Autojuht

1

AT

Lastekaitse talitus

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

4

VA

Juhtumikorraldaja

1

VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

Vanemspetsialist

4

VA

Vanemhooldustöötaja

1

AT

Hooldustöötaja

30

AT

Tööline

1

AT

Toetuste talitus

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

5

VA

Kokku

92

 

 

 

 

22. Nõmme Linnaosa Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Haldussekretär

1

JA

Avalike suhete nõunik

1

NõA

Kultuurinõunik

1

NõA

Nõunik

1

NõA

Kantselei

 

 

Kantselei juhataja

1

JA

Linnaosa vanema abi

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

3

VA

Haldusspetsialist

1

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

Peaökonomist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Vanemraamatupidaja

2

VA

Raamatupidaja

1

VA

Linnavaraosakond

 

 

Linnaosa vanema asetäitja-linnavara osakonna juhataja

1

JA

Linnakujunduse talitus

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Arhitekt

1

VA

Heakorra vanemspetsialist

1

VA

Ehituse vanemspetsialist

1

VA

Linnavaratalitus

 

 

Ettevõtluse peaspetsialist

1

VA

Elamumajanduse peaspetsialist

1

VA

Omandisuhete peaspetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Rahvastikuregistri osakond

 

 

Pearegistripidaja

1

JA

Vanemregistripidaja

1

VA

Registripidaja

2

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Sotsiaaltöötalitus

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Spetsialist

4

VA

Andmetöötluse spetsialist

2

VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

2

VA

Majahoidja

1

AT

Avahoolduse talitus

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Hooldustöötaja

11

AT

Autojuht

1

AT

Kokku

56

 

 

 

 

23. Pirita Linnaosa Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

Haldussekretär

1

JA

Haridus- ja kultuurinõunik

1

NõA

Õigusnõunik

1

NõA

Kantselei

 

 

Avalike suhete juhtivspetsialist

1

VA

Infoteeninduse peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Linnaosa vanema abi

1

VA

Rahvastikuregistri vanemregistripidaja

1

VA

Noorsootöö spetsialist

1

VA

Raamatupidamine

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

Vanemraamatupidaja

1

VA

Vanemökonomist

1

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Arenduse peaspetsialist

1

VA

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

VA

Haljastuse peaspetsialist

1

VA

Heakorra peaspetsialist

1

VA

Arhitekt

1

VA

Spetsialist

1

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

1

VA

Lastekaitse spetsialist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Kokku

25

 

 

 

 

24. Põhja-Tallinna Valitsus

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

Haldussekretär

1

JA

Arendusnõunik

1

NõA

Rahandusnõunik

1

NõA

Haridusnõunik

1

NõA

Maanõunik

1

NõA

Nõunik

1

NõA

Kantselei

 

 

Kantselei juhataja

1

JA

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

VA

Ettevõtluse peaspetsialist

1

VA

Linnaosa vanema abi

1

VA

Personalispetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Autojuht-varustaja

1

AT

Koristaja

2

AT

Raamatupidamise osakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

Juhtivraamatupidaja

2

VA

Vanemraamatupidaja

2

VA

Raamatupidaja

1

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

2

JA

Jurist

1

VA

Peaspetsialist

4

VA

Arhitekt

1

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Spetsialist

3

VA

Rahvastikuregistri osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

3

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

3

VA

Spetsialist

7

VA

Jurist

1

VA

Operaator

1

NA

Autojuht-majandusjuhataja

1

AT

Koristaja

1,5

AT

Vanemhooldustöötaja

1

AT

Hooldustöötaja

21,5

AT

Lastekaitse talitus

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

6

VA

Kokku

94

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate koosseis kokku

 

 

 

 

 

alates 01.11.2005

1348,5

 

                                    (Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

 

 

* Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, vanemametnik – VA, nooremametnik – NA, abiteenistuja – AT.

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004

määrusega nr 44

LISA 2

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord 2005. aastal

 

 

1. Palgapoliitika

1.1 Tallinna linna ametiasutuste palgapoliitika on ühtne. Töö tasustamise praktika peab toetama Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata, säilitada ja motiveerida võimalikult kõrge tasemega linnateenistujaid.

1.2 Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest.

1.3 Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama Tallinna kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

1.4 Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) eesmärgiks on maksta linnateenistujatele nende töö eest adekvaatset tasu, mis oleks Tallinna tööjõuturu keskmisel tasemel.

1.5 Töö tasustamise süsteem peab olema motiveeriv ja suurendama linnateenistujate huvi täiendõppeks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.

1.6 Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile linnateenistujatele ning töö tasustamise süsteem turvaline.

1.7 Arvestades linnateenistuja töösaavutusi, kvalifikatsiooni ja kompetentsust tugineb palgakorraldus peamiselt ametikohale.

1.8 Linnateenistujaid tasustatakse rahaliselt, makstes palka, mis tagaks nende arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks pidevat enesearendamist.
Palk koosneb kindla suurusega ametipalgast, töötulemustel põhinevatest lisatasudest ja preemiatest ning tööandja soodustustest. Põhilise osa palgast moodustab ametipalk.

1.9 Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, et osaliselt toetatakse tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või sidekulude hüvitamine) ning tervise ja töövõime säilimist.
Linnateenistujatele tagatakse kaasaegsed töötingimused.

1.10 Linnavalitsus peab tagama töö tasustamiseks linna eelarves ettenähtud vahendite efektiivse kasutamise, mis võimaldab palgasüsteemi käigushoidmise pikema aja jooksul.

2. Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine

2.1 Üldsätted

2.1.1 Linna ametiasutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavaolikogu), samuti kinnitab linnavolikogu ametiasutuse põhimääruse ja teeb selles muudatusi.

2.1.2 Linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine on linnavolikogu ainupädevuses.

2.1.2.1 Linna ametiasutuste (va linnavolikogu kantselei) struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavalitsus. Linnavolikogu kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu esimees.

2.1.2.2 Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuuluvusest vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

2.1.2.3 Linnavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu (näidates selles ära ametiasutuste struktuuri, teenistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse vastavasse ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks üldjuhul samaaegselt linna eelarve kinnitamisega.

2.1.2.4 Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste struktuurist ja teenistujate koosseisust, teenistujate palgaastmestikust ja palgaastmete jaotusest kinnitab linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei osas ning linnavalitsus teiste linna ametiasutuste osas teenistujate koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega.

2.1.3 Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvituste maksmisel seadustest ning linna õigusaktidest.

2.1.4 Linnaametnike sotsiaalsed garantiid kehtestab linnavolikogu.

2.2 Töö tasustamise süsteemi ülesehitus

2.2.1 Teenistujate ametikohad on tulenevalt Avaliku teenistuse seadusest jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks.

2.2.1.1 Ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik.

2.2.1.2 Abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.

2.2.2 Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põhigruppidesse:

2.2.2.1 juhid;

2.2.2.2 nõunikud;

2.2.2.3 vanemametnikud;

2.2.2.4 nooremametnikud.

2.2.3 Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis ametnike puhul (va linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikud) kajastatakse ametijuhendites ja atesteerimisnõuetes.

2.2.4 Teenistujate töö tasustamise aluseks on kolm palgaastmestikku:

2.2.4.1 juhtide palgaastmestik;

2.2.4.2 teiste ametnike palgaastmestik;

2.2.4.3 abiteenistujate palgaastmestik.

2.2.5 Linnavolikogu kinnitab linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud, kus on ära toodud palgagrupid, palgaastmed ja kuupalgamäärad (lisa 2.1) ning palgaastmete jaotuse teenistujate põhigruppide ja palgagruppide kaupa (lisa 2.2).

2.2.5.1 Palgaaste on näitarv, mis seob ametikoha sellele vastava kuupalgamääraga.

2.2.6 Kuupalgamäärade muutmine otsustatakse üldjuhul samaaegselt järgmise aasta linna eelarve koostamise põhimõtetega.

2.3 Töö tasustamise süsteemi rakendamine

2.3.1 Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele kinnitatud palgaastmed ning neile vastavad kuupalgamäärad, mille järgi arvutatud töötasu suurendatakse teatud protsendi võrra lisatasude, preemiate ja toetuste maksmiseks, samuti nähakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.

2.3.2 Palk on tasu, mida makstakse teenistujatele töö eest. Palk koosneb ametipalgast (põhipalgast) ja teenistujale makstavatest lisatasudest ning preemiatest.

2.3.3 Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis määratakse teenistujale tulenevalt tema ametikohast ja ametikohale ettenähtud palgaastmest ning mida on teenistujal õigus saada alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.

2.3.4 Teenistujale võib maksta lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi kinnitatud töötasuvahendite piires.

2.3.4.1 Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks ametipalgale täiendavate tööülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma töö (edaspidi tulemusliku töö) eest või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

2.3.4.1.1 Lisatasu tulemusliku töö eest on ametniku kvalifikatsioonist, võimekusest, kogemustest, oskustest ja tehtud töö kvaliteedist tulenev palgaosa.

2.3.4.2 Tulemuspreemia on tasu, mida makstakse teenistujale eelnevalt määratud (kokku lepitud) eesmärkide saavutamisel.

2.3.4.3 Lisatasu tulemusliku töö eest, preemiat ja puhkusetoetust ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

2.3.4.4 Puhkusetoetust makstakse teenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses.

2.3.5 Katseajal võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenähtud ametipalgast kuni kaks palgaastet madalama ametipalga. Ametipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada kuue kuu jooksul ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva ametniku asendajale ja teisele ametikohale üleviidud ametnikule. Katseajal preemiat üldjuhul ei maksta.

2.3.6 Teenistujate koolituskuludeks nähakse linna eelarves ette vahendid kuni ühe kuu ametipalga suuruses summas iga teenistuja kohta.

2.4 Linnaametnike sotsiaalsed garantiid

2.4.1 Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seoses vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitust, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

2.4.1.1  

3 kuni 6 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

2.4.1.2  

6 kuni 10 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;

2.4.1.3  

üle 10 aasta – nelja kuu ametipalga ulatuses.

2.4.2 Ametniku teenistusest vabastamisel vanuse tõttu makstakse talle hüvitust lisaks seaduses ettenähtud hüvitusele, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

2.4.2.1  

3 kuni 6 aastat – ühe kuu ametipalga ulatuses;

2.4.2.2  

6 kuni 10 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

2.4.2.3  

üle 10 aasta – kolme kuu ametipalga ulatuses.

2.4.3 Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses sätestatud hüvitustele.

2.4.4 Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud toetustele.

2.4.5 Punktides 2.4.3 ja 2.4.4 ettenähtud hüvitust ja toetust makstakse tingimusel, et ametnik oli põhikohaga teenistuses linna ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.

2.4.6 Punktis 2.4.4 ettenähtud toetust makstakse punktis 2.4.5 sätestatud teenistusajast lühema teenistusaja korral riikliku matusetoetuse summa ulatuses.

2.4.7 Punktides 2.4.1 kuni 2.4.4 ettenähtud hüvitused ja toetus makstakse välja erakorralisteks sündmusteks eraldatud vahendite arvel.

2.5 Juhtide töö tasustamine
Juhtide töö tasustamise aluseks on juhtide palgaastmestik ning juhtide palgaastmete jaotus palgagruppide kaupa.
Juhtide põhigrupis on 3 palgagruppi (edaspidi grupp), gruppe tähistatakse (alates madalamast) tähtedega B, C ja D.

2.5.1 Grupp D: linna tippjuhid
Grupi siseselt rakendatakse 8 palgaastet (D1 – D8)

2.5.1.1 Linna tippjuhid on:

2.5.1.1.1 linnavolikogu esimees ja aseesimees;

2.5.1.1.2 palgalised linnavalitsuse liikmed: linnapea ja abilinnapea;

2.5.1.1.3 teised linnavalitsuse liikmed.

2.5.1.2 Ametisse valimine või nimetamine ning ametist vabastamine

2.5.1.2.1 Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valib linnavolikogu oma volituste ajaks.

2.5.1.2.2 Linnapea valib linna põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras linnavolikogu oma volituste ajaks. Linnapea vabastab ametist linnavolikogu.

2.5.1.2.3 Palgalise linnavalitsuse liikme nimetab ametisse linnavolikogu linnapea esildisel linnapea volituste ajaks. Palgalise linnavalitsuse liikme vabastab ametist linnavolikogu.

2.5.1.2.4 Linnavalitsuse liikme kinnitab linnapea esildisel linnavolikogu linnapea volituste ajaks. Linnavalitsuse liikme vabastab linnavalitsuse liikme kohustest linnavolikogu.

2.5.1.3 Töötasu määramine

2.5.1.3.1 Töötasu või hüvituse määramine on linnavolikogu ainupädevuses ja see vormistatakse linnavolikogu otsusega.

2.5.1.3.1.1 Linnavolikogu võib määrata ametipalga linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.
Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, määratakse aseesimehele hüvituseks 50% aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast.
Kui palgaline on aseesimehe koht, makstakse esimehele hüvitust 50% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast.
Kui puudub palgaline linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib linnavolikogu esimehele ja aseesimehele maksta hüvitust 50% vastavalt esimehe või aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast.

2.5.1.3.1.2 Linnavolikogu määrab linnapea ja palgalise linnavalitsuse liikme ametipalga.

2.5.1.3.1.3 Linnavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust. Hüvitus määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina palgalise linnavalitsuse liikme ametipalgast.

2.5.1.3.2 Lisatasu ja preemiat võib linnavolikogu määrata töötulemuste põhjal, mis vormistatakse eraldi linnavolikogu otsusega.

2.5.1.3.3 Ametipalk ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul üks kord aastas samaaegselt järgmise aasta linna eelarve kinnitamisega.

2.5.1.3.4 Puhkusetoetust makstakse palgalisele ametnikule kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.
Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel.
Puhkusetoetus makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale.

2.5.1.3.5 Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel makstakse ka linnavolikogu esimehele või aseesimehele ning palgalisele linnavalitsuse liikmele ilma volikogu täiendava sellekohase otsuseta.

2.5.1.4 Transpordi- ja sidekulude hüvitamine

2.5.1.4.1 Ametnikule hüvitatakse:

2.5.1.4.1.1 ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, va linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär);

2.5.1.4.1.2 mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, va linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär).

2.5.1.5 Sotsiaalsed garantiid

2.5.1.5.1 Palgalisel ametikohal töötavale linnavolikogu esimehele või aseesimehele, linnapeale ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib linnavolikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub:

2.5.1.5.1.1 seoses volituste tähtajalise lõppemisega;

2.5.1.5.1.2 tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;

2.5.1.5.1.3 seoses umbusalduse avaldamisega.

2.5.1.5.2 Punktis 2.5.1.5.1 sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:

2.5.1.5.2.1 vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a punktis 2.5.1.5.1.2 toodud juhul;

2.5.1.5.2.2 valitakse või nimetatakse linnavolikogu poolt ametisse uueks tähtajaks.

2.5.1.5.3 Punktis 2.5.1.5.1 ettenähtud hüvituste maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse linnavolikogu otsusega.

2.5.2 Grupp C: linna juhid
Grupi siseselt rakendatakse 9 palgaastet (C5 – C13).

2.5.2.1 Linna juhid on:

2.5.2.1.1 linnasekretär;

2.5.2.1.2 valdkonna direktor, linna sisekontrolör (edaspidi valdkonna direktor);

2.5.2.1.3 ameti juhataja, linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja (edaspidi ameti juhataja);

2.5.2.1.4 linnaosa vanem;

2.5.2.1.5 linnavolikogu kantselei juhataja.

2.5.2.2 Ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

2.5.2.2.1 Linnasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea.

2.5.2.2.2 Valdkonna direktor kuulub linnakantselei koosseisu. Sisulistes küsimustes allub valdkonna direktor linnapeale. Linnapea ettepanekul vaadatakse direktori ametisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab valdkonna direktori ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

2.5.2.2.3 Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Tööandaja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnapea.

2.5.2.2.4 Linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

2.5.2.2.5 Linnavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu esimees.

2.5.2.3 Töötasu määramine

2.5.2.3.1 Linnapea määrab linnasekretäri palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse linnapea käskkirjaga linnasekretäri ametisse nimetamisel või palgaastme ja ametipalga muutumisel.
Samuti vormistatakse linnapea käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (preemia, toetus jmt).

2.5.2.3.2 Valdkonna direktori palgaastme ja ametipalga määramiseks teeb ettepaneku linnapea. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga valdkonna direktori ametisse nimetamisel või palgaastme ja ametipalga muutumisel.
Samuti vormistatakse linnapea ettepanekul linnasekretäri käskkirjaga kõik teised valdkonna direktori töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

2.5.2.3.3 Ameti juhataja ja linnaosa vanema (edaspidi ametiasutuse juht) palgaastme ja ametipalga määrab ametisse nimetamisel linnavalitsus ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Ametiasutuse juhi palgaastme ja ametipalga muudatused ning kõik teised ametiasutuse juhi töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt) vormistatakse hiljem linnapea käskkirjaga.

2.5.2.3.4 Linnavolikogu kantselei juhataja palgaastme ja ametipalga määrab linnavolikogu esimees.

2.5.2.3.5 Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning ametniku vastutuse määrast.

2.5.2.3.6 Linna juhi ametikohal on nõutav kõrgharidus, linnasekretäri ametikohal juriidiline kõrgharidus.

2.5.2.3.7 Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, va linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

2.5.2.3.7.1 lisatasu tulemusliku töö eest määratakse tulemusvestluse põhjal;

2.5.2.3.7.2 lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.
Linnapea võib teha ettepanekuid linnasekretärile nimetatud lisatasude määramiseks valdkonna direktorile.

2.5.2.3.8 Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

2.5.2.3.9 Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, va linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi. Linnapea võib teha linnasekretärile ettepanekuid nende määramiseks valdkonna direktorile.

2.5.2.3.9.1 Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt määratud (kokku lepitud) eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

2.5.2.3.9.2 Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas konkreetselt näidata maksmise põhjus.

2.5.2.3.9.3 Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka linna juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.

 

 

2.5.2.3.9.4 Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel.
Puhkusetoetus makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale.

2.5.2.4 Transpordi- ja sidekulude hüvitamine

2.5.2.4.1 Ametnikule hüvitatakse:

2.5.2.4.1.1 ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär);

2.5.2.4.1.2 mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas va linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär).

2.5.2.5 Sotsiaalsed garantiid

2.5.2.5.1 Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, linnavalitsuse ameti juhataja ja linnavolikogu kantselei juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

2.5.2.5.1.1  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2.5.2.5.1.2  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

2.5.2.5.1.3  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

2.5.2.5.2 Linnaosa vanemale võib maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kuus aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud oma ametikohal rohkem kui kuus aastat, kusjuures töötamise aja hulka arvestatakse ka pidev töötamine punktis 2.5.2.5.1 ja 2.6.1.1.1 kuni 2.6.1.1.4 nimetatud ametikohtadel ning vabastamine toimub:

2.5.2.5.2.1 teenistustähtaja möödumise tõttu;

2.5.2.5.2.2 tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita.

2.5.2.5.3 Punktis 2.5.2.5.2 sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnaosa vanemaks nimetatud isik:

2.5.2.5.3.1 vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a punktis 2.5.2.5.2.2 toodud juhul;

2.5.2.5.3.2 nimetatakse linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või sama või kõrgema tasemega juhi ametikohale linna ametiasutuses.

2.5.2.5.4 Punktides 2.5.2.5.1 ja 2.5.2.5.2 ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei juhataja osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või linnavalitsuse korraldusega ameti juhataja ja linnaosa vanema ametist vabastamise puhul.

2.5.3 Grupp B: struktuuriüksuste juhid, nende asetäitjad
Grupi siseselt rakendatakse 10 palgaastet (B3 – B12).

2.5.3.1 Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad on:

2.5.3.1.1  

linnakantselei osakonna juhataja;

2.5.3.1.2  

linnakantselei osakonna juhataja asetäitja;

2.5.3.1.3  

ameti juhataja asetäitja;

2.5.3.1.4  

ameti teenistuse direktor;

2.5.3.1.5  

ameti osakonna juhataja;

2.5.3.1.6  

ameti osakonna juhataja asetäitja;

2.5.3.1.7  

linnavolikogu kantselei osakonna juhataja;

2.5.3.1.8  

linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretär;

2.5.3.1.9  

linnaosa valitsuse osakonna juhataja;

2.5.3.1.10  

linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja.

2.5.3.2 Ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

2.5.3.2.1 Linnakantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär vastava valdkonna direktori ettepanekul.

2.5.3.2.2 Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär osakonna juhataja ettepanekul, mis on kooskõlastatud vastava valdkonna direktoriga.

2.5.3.2.3 Ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktori ja osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti juhataja. Teenistuse kooseisus oleva osakonna juhataja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku teenistuse direktor. Osakonna juhataja asetäitja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku osakonna juhataja kooskõlastades selle teenistuse direktoriga.

2.5.3.2.4 Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja, kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

2.5.3.2.5 Linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri ja linnaosa valitsuse osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem. Osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem osakonna juhataja ettepanekul.

2.5.3.3 Töötasu määramine

2.5.3.3.1 Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

2.5.3.3.2 Ameti teenistuse direktori ametinimetust rakendatakse ametites, kus teenistuse koosseisus on kaks või enam osakonda.

2.5.3.3.3 Kui pearaamatupidaja, pearegistripidaja või muu nimetusega ametnik on ühtlasi osakonna juhataja, rakendatakse talle osakonna juhataja ametikohale ettenähtud palgaastet ning talle kehtivad kõik osakonna juhatajale esitatud tingimused.

2.5.3.3.4 Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning vastutuse määrast.

2.5.3.3.4.1 Struktuuriüksuse juhi ja tema asetäitja ametikohal on üldjuhul nõutav kõrgharidus.

2.5.3.3.4.2 Struktuuriüksuse juhi ja tema asetäitja ametikohale ettenähtud kõrgeimat palgaastet rakendatakse vaid kõrgharidusega ametnikule.

2.5.3.3.5 Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

2.5.3.3.5.1 lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2.5.3.3.5.2 lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

2.5.3.3.6 Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

2.5.3.3.7 Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

2.5.3.3.7.1 Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt määratud (kokku lepitud) eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

2.5.3.3.7.2 Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas konkreetselt näidata maksmise põhjus.

2.5.3.3.7.3 Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka struktuuriüksuse juhile ja tema asetäitjale ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

2.5.3.3.7.4 Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel.
Puhkusetoetus makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale.

2.5.3.4 Transpordi- ja sidekulude hüvitamine

2.5.3.4.1 Ametnikule võib hüvitada:

2.5.3.4.1.1 ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, va linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2.5.3.4.1.2 mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, va linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

2.5.3.5 Sotsiaalsed garantiid

2.5.3.5.1 Linnakantselei osakonna juhataja, linnavalitsuse ameti juhataja asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnavolikogu kantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja ja linnaosa valitsuse haldussekretäri teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

2.5.3.5.1.1  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2.5.3.5.1.2  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

2.5.3.5.1.3  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

2.5.3.5.2 Punktis 2.5.3.5.1 ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

2.6 Teiste ametnike töö tasustamine
Teiste ametnike töö tasustamise aluseks on teiste ametnike (edaspidi ametnike) palgaastmestik ja ametnike palgaastmete jaotus ametnike põhigruppide kaupa.
Ametnike palgaastmestikus on 17 palgaastet ning neid tähistatakse tähega A.

2.6.1 Nõunikud
Nõunike põhigrupile rakendatakse 5 palgaastet (A10 – A14)

 

2.6.1.1 Nõunike põhigruppi kuuluvad:

2.6.1.1.1

linnavolikogu nõunik;

2.6.1.1.2

linnavolikogu esimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.3

linnavolikogu aseesimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.4

linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.5

linnavalitsuse nõunik;

2.6.1.1.6

linnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.7

abilinnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

2.6.1.1.8

linnaosa valitsuse nõunik.

 

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

 

2.6.1.2 Ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

2.6.1.2.1 Linnavolikogu nõunik kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linnavolikogu nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

2.6.1.2.2 Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe volituste lõpuni.

2.6.1.2.3 Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi on koosseisuväline ametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul. Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

2.6.1.2.4 Linnavalitsuse nõunik kuulub linnakantselei koosseisu. Linnavalitsuse nõuniku ametisse nimetamise ja ametist vabastamise küsimus vaadatakse eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab nõuniku ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

2.6.1.2.5 Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik võetakse teenistusse linnavalitsuse volituste ajaks.

2.6.1.2.6 Linnaosa valitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem.

 

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

 

2.6.1.3 Töötasu määramine

2.6.1.3.1 Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab nõuniku palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

2.6.1.3.2 Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ja vastutuse määrast, mis nõuniku puhul kajastatakse ametijuhendis ja atesteerimisnõuetes.

2.6.1.3.2.1 Nõuniku ametikoht eeldab kõrgharidust.

2.6.1.3.3 Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

2.6.1.3.3.1 lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2.6.1.3.3.2 lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

2.6.1.3.4 Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

2.6.1.3.5 Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

2.6.1.3.5.1 Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt määratud (kokku lepitud) eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

2.6.1.3.5.2 Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas konkreetselt näidata maksmise põhjus.

2.6.1.3.5.3 Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka nõunikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

2.6.1.3.5.4 Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel.
Puhkusetoetus makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale.

2.6.1.4 Transpordi- ja sidekulude hüvitamine

2.6.1.4.1 Ametnikule võib hüvitada:

2.6.1.4.1.1 isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, va linnavolikogu nõuniku kulude hüvitamise piirmäär);

2.6.1.4.1.2 mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, va linnavolikogu nõuniku kulude hüvitamise piirmäär).

2.6.1.5 Sotsiaalsed garantiid

2.6.1.5.1 Linnavolikogu nõuniku, linnavalitsuse, linnapea ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

2.6.1.5.1.1  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2.6.1.5.1.2  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

2.6.1.5.1.3  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

2.6.1.5.2 Punktis 2.6.1.5.1 ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

2.6.2 Vanem- ja nooremametnikud
Vanemametnike põhigrupile rakendatakse 14 palgaastet (A4 – A17) ja nooremametnike põhigrupile 8 palgaastet (A1 – A8).

2.6.2.1 Vanemametnike põhigruppi kuuluvad:

2.6.2.1.1 osakonna koosseisus oleva struktuuriüksuse juht (büroo, sektori jmt juhataja);

2.6.2.1.2 tippspetsialist;

2.6.2.1.3 juhtivspetsialist ja peaspetsialist;

2.6.2.1.4 vanemspetsialist;

2.6.2.1.5 spetsialist.

2.6.2.2 Nooremametnike põhigruppi kuuluvad:

2.6.2.2.1 nooremspetsialist;

2.6.2.2.2 jt nooremametnikud.

2.6.2.3 Ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab ametist ametiasutuse juht vahetu ülemuse ettepanekul.

2.6.2.4 Töötasu määramine

2.6.2.4.1 Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

2.6.2.4.2 Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ja vastutuse määrast, mis vanem- ja nooremametniku puhul kajastatakse ametijuhendis ja atesteerimisnõuetes.

2.6.2.4.2.1 Tippspetsialisti ja infotehnoloogia valdkonna kõrgkvalifikatsiooniga süsteemiprogrammeerija ja -analüütiku ametipalka võib töötasuvahendite piires suurendada kuni 30%.

2.6.2.4.2.2 Tippspetsialisti ametikohal on nõutav erialane kõrgharidus ja töökogemus antud valdkonnas.

2.6.2.4.2.3 Tippspetsialisti palgaastet võib rakendada peale tippspetsialisti ametikoha ka teise ametinimetusega oma ala tippspetsialisti ametikohale, millel on nõutav erialane kõrgharidus ja töökogemus antud valdkonnas.

2.6.2.4.2.4 Juhtivspetsialisti ja peaspetsialisti ametikoht eeldab kõrgharidust.

2.6.2.4.2.5 Peaspetsialisti palgaastet rakendatakse ka juristi, sisekontrolöri, konsultandi, projektijuhi, analüütiku, koordinaatori, referendi, koolitusjuhi (linnakantseleis), teaduri (linnaarhiivis), linnaaedniku, linnadisaineri jt linna või linnaosa ainukese erialaspetsialisti ametikohale, millel on nõutav kõrgharidus.

2.6.2.4.2.6 Vanemspetsialisti palgaastet rakendatakse peale vanemspetsialisti ametikoha ka juhi abi ametikohale.

2.6.2.4.3 Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

2.6.2.4.3.1 lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2.6.2.4.3.2 lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

2.6.2.4.4 Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

2.6.2.4.5 Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

2.6.2.4.5.1 Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt määratud (kokku lepitud) eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

2.6.2.4.5.2 Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas konkreetselt näidata maksmise põhjus.

2.6.2.4.5.3 Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka vanem- ja nooremametnikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

2.6.2.4.5.4 Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel.
Puhkusetoetus makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale.

2.6.2.5 Transpordi- ja sidekulude hüvitamine

2.6.2.5.1 Ametnikule võib hüvitada:

2.6.2.5.1.1 isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, va linnavolikogu vanem- ja nooremametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2.6.2.5.1.2 mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu vanem- ja nooremametniku kulude hüvitamise piirmäär).

2.7 Abiteenistujate töö tasustamine
Abiteenistujate töö tasustamise aluseks on abiteenistujate palgaastmestik ja palgaastmete jaotus abiteenistujate gruppide kaupa.
Abiteenistujate palgaastmestikus on 12 palgaastet ning neid tähistatakse tähega T.

2.7.1 Abiteenistujad on:

2.7.1.1 kantseleitöötajad (andmesisestaja, arhiivikorrastaja, arveametnik, fondihoidja, paljundaja, operaator, tehnik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T5 – T10;

2.7.1.2 teenindustöötajad (administraator, dispetšer, ekspediitor, hooldustöötaja, hooldusõde, majandusjuhataja, laojuhataja, laohoidja, perenaine, peretöötaja, varustaja jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T6 – T10;

2.7.1.3 oskustöölised (ehitus-remonditööline, elektrik, mehhaanik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse vastavalt töö keerukusele palgaastet T3 – T10;

2.7.1.4 mehhanismide juhid (autojuht, autojuht-ekspediitor jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T4 – T12;

2.7.1.5 lihttöölised (abitööline, laotööline, koristaja, majahoidja, riietehoidja, transporditööline, valvur jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T3 – T4.

2.7.2 Töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine
Töölepingu abiteenistujaga sõlmib ja lõpetab sama isik, kellel on ametiasutuses ametnike ametisse nimetamise ja ametist vabastamise õigus (edaspidi tööandja).

2.7.3 Töötasu määramine

2.7.3.1 Tööandaja määrab abiteenistuja palgaastme ja ametipalga ning see fikseeritakse töölepingus. Kõik abiteenistuja töö tasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.
Tööandja käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale makstavad ühekordsed lisatasud, preemiad ja toetused.

2.7.3.2 Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ja vastutuse määrast.

2.7.3.3 Tööandja võib maksta abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei kuulu abiteenistuja tööülesannete hulka ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid.

2.7.3.4 Ametipalk vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul.

2.7.3.5 Tööandja võib määrata abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

2.7.3.5.1 Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt määratud (kokku lepitud) eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

2.7.3.5.2 Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas konkreetselt näidata maksmise põhjus.

2.7.3.5.3 Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka abiteenistujale ning see vormistatakse tööandja käskkirjaga.

2.7.3.5.4 Puhkusetoetust makstakse abiteenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel.
Puhkusetoetus makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale.

 

 

 

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004

määrusega nr 44

LISA 2.1

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2005. aastal

 

 

1. Ametnikud

 

1.1 Juhid

Palgagrupid

D

C

B

Linna tippjuhid

Linna juhid

Struktuuriüksuste juhid, asetäitjad

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

 

 

 

B3

8700

 

 

 

 

B4

9700

 

 

 

 

B5

11000

 

 

 

 

B6

12400

 

 

 

 

B7

13800

 

 

 

 

B8

15200

 

 

 

 

B9

16500

 

 

C5

17300

B10

17900

 

 

C6

18700

B11

19300

D1

20100

C7

20100

B12

20600

D2

21500

C8

21500

 

 

D3

23000

C9

23000

 

 

D4

24500

C10

24500

 

 

D5

25000

C11

25900

 

 

D6

27400

C12

27400

 

 

D7

28800

C13

28800

 

 

D8

34000

 

 

 

 

1.2 Teised ametnikud

 

 

 

 

Palgagrupp A

 

 

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

 

2. Abiteenistujad

A1

3900

 

 

 

 

A2

4400

 

 

Palgagrupp T

A3

5000

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

A4

5500

 

 

T3

2800

A5

6100

 

 

T4

3300

A6

6600

 

 

T5

3900

A7

7200

 

 

T6

4400

A8

7700

 

 

T7

5000

A9

8700

 

 

T8

5500

A10

9700

 

 

T9

6100

A11

11000

 

 

T10

6600

A12

12400

 

 

T11

7200

A13

13800

 

 

T12

7700

A14

15200

 

 

T13

8700

A15

16500

 

 

 

 

A16

17900

 

 

 

 

A17

19300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004

määrusega nr 44

LISA 2.2

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2005. aastal

 

 

 

Palga-

grupp

Teenistujate põhigrupid ja ametinimetused

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

1.      Ametnikud

 

 

B-D

1.1 Juhid

 

 

D

1.1.1 Linna tippjuhid

 

 

 

Linnavolikogu esimees

D8

34 000

 

Linnavolikogu aseesimees

D1-D7

20 100-28 800

 

Linnapea

D8

34 000

 

Abilinnapea

D7

28 800

C

1.1.2 Linna juhid

 

 

 

Linnasekretär

C9-C13

23 000-28 800

 

Valdkonna direktor, linna sisekontrolör

C8-C13

21 500-28 800

 

Ameti juhataja

C5-C10

17 300-24 500

 

Linnaosa vanem

C7-C9

20 100-23 000

 

Linnavolikogu kantselei juhataja

C5-C9

17 300-23 000

B

1.1.3 Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad

 

 

 

Linnakantselei osakonna juhataja

B6-B10

12 400-17 900

 

Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja

B4-B8

9700-15 200

 

Ameti juhataja asetäitja

B7-B11

13 800-19 300

 

Ameti teenistuse direktor

B8-B12

15 200-20 600

 

Ameti osakonna juhataja

B5-B10

11 000-17 900

 

Ameti osakonna juhataja asetäitja

B3-B8

8700-15 200

 

Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja

B6-B10

12 400-17 900

 

Linnavolikogu kantselei juriidilise osakonna juhataja - õigusnõunik

B7-B11

13 800-19 300

 

Linnaosa vanema asetäitja, haldussekretär

B7-B11

13 800-19 300

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja

B4-B8

9700-15 200

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja

B3-B6

8700-12 400

A

1.2 Teised ametnikud

 

 

 

1.2.1 Nõunikud

 

 

 

Linnavolikogu nõunik, linnavolikogu esimehe nõunik, linnavolikogu aseesimehe nõunik, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi

(Tvk m 06.10.2005 nr 54 jõust. 10.10.2005)

A10-A14

9700-15 200

 

Linnavalitsuse nõunik

A10-A14

9700-15 200

 

Linnapea nõunik

A10-A14

9700-15 200

 

Abilinnapea nõunik

A10-A14

9700-15 200

 

Linnaosa valitsuse nõunik

A10-A12

8700-12 400

 

1.2.2 Vanemametnikud

 

 

 

Osakonna koosseisus oleva struktuuriüksuse juht (büroo, sektori jmt juhataja)

A9-A12

8700-12 400

 

Tippspetsialist

A14-A17

15200-19 300

 

Juhtivspetsialist, peaspetsialist

A8-A14

7700-15 200

 

Vanemspetsialist

A6-A11

6600-11 000

 

Spetsialist

A4-A10

5500-9700

 

1.2.3 Nooremametnikud

A1-A8

3900-7700

Palga-

grupp

Teenistujate põhigrupid ja ametinimetused

Palgaaste

Kuupalgamäär

T

2. Abiteenistujad

 

 

 

2.1 Kantseleitöötaja

T5-T10

3900-6600

 

2.2 Teenindustöötaja

T6-T10

4400-6600

 

2.3 Oskustööline:

 

 

 

2.3.1 erialatöödel

T3-T6

2800-4400

 

2.3.2 keerukatel erialatöödel

T3-T8

2800-5500

 

2.3.3 eriti keerukatel erialatöödel

T4-T10

3300-6600

 

2.4 Mehhanismide juht

T4-T12

3300-7700

 

2.5 Lihttööline

T3-T4

2800-3300