Linnavara valitseja muutmine (Rannamäe tee 1 ühistranspordi seisuplats)

Tallinna Linnavalitsus 08.12.2004 korraldus number 2576

Redaktsiooni kehtivus 08.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. detsember  2004 nr2576-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Rannamäe tee 1 ühistranspordi seisuplats)

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidest 3, 5.4, 14 ja 17 ja 12. detsembri 2002 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktidest 2.1.1 ja 2.1.22,

 

 

1. Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi Balti jaama ühistranspordi seisuplatsi (asukoht – Rannamäe tee 1) sõidutee pindalaga 3540 m2 ja graniitäärekivi 150 m2.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt linnavara valitsejalt teisele vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaametile ja 

    Tallinna Kommunaalametile.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär