Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
08.12.2004- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Rannamäe tee 1 ühistranspordi seisuplats)
Tallinna Linnavalitsus 08.12.2004 korraldus number 2576
Redaktsiooni kehtivus:08.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. detsember  2004 nr2576-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Rannamäe tee 1 ühistranspordi seisuplats)

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidest 3, 5.4, 14 ja 17 ja 12. detsembri 2002 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktidest 2.1.1 ja 2.1.22,

 

 

1. Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi Balti jaama ühistranspordi seisuplatsi (asukoht – Rannamäe tee 1) sõidutee pindalaga 3540 m2 ja graniitäärekivi 150 m2.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt linnavara valitsejalt teisele vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaametile ja 

    Tallinna Kommunaalametile.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär