Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2004 määrus number 93
Jõustumine:06.12.2004
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

1. detsember 2004 nr 93

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punktiga 2.2 ja Tallinna Linnavolikogu             14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktidega 1 ja 2,

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määrusega nr 3 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas ja Jaanus Rahumägi;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeteks abilinnapea Diana Ingerainen ja Tallinna Linnavolikogu liige Rain Veetõusme.

2. Määrus jõustub  6. detsembril 2004.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes