Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu"Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine"
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2004 istungi protokoll number 53/27
Jõustumine:01.12.2004
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2004 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

1. detsember 2004 nr 53

 

 

Päevakorrapunkt 27

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada linnavolikogule määruse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine“.

 

 

 

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna  juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE