Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Ülle Rajasalu nimetamisega abilinnapea ametikohale
Tallinna Linnavalitsus 24.11.2004 määrus number 92
Jõustumine:29.11.2004
Kehtetuks tunnistamine:23.05.2005
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2004 - ...

KEHTETU:

Tlv m 18.05.2005 nr 55 jõust. 23.05.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  24. november 2004 nr 92

 

 

 

 

 

Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Ülle Rajasalu nimetamisega abilinnapea ametikohale

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 alusel ning  kooskõlas Tallinna põhimääruse  § 501 lõikega 2, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusega nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“, Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrusega nr 79 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse punktidega 2.1, 2.2 ja 2.3, Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Arhitektuurinõukogu põhimääruse punktidega 2.1, 2.2 ja 2.4, Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.2 ja 2.4 ning Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrusega nr 42 kinnitatud Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni  põhimääruse punktidega 2.1, 2.2 ja 2.4 ning lähtudes linnapea 18. oktoobri 2004 käskkirjast nr PO-1/280 „Linnavalitsuse liikmete tööjaotus“,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 01. märtsi 2004 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo;

1.2 nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Ülle Rajasalu.

 

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Arhitektuurinõukogu koosseisu järgmiselt:

2.1 vabastada Tallinna Arhitektuurinõukogu esimehe kohalt Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo;

2.2 nimetada Tallinna Arhitektuurinõukogu esimeheks Tallinna abilinnapea Ülle Rajasalu.

 

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

3.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo;

3.2 nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Ülle Rajasalu.

 

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrusega nr 42 kinnitatud Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

4.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo;

4.2 nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Ülle Rajasalu. 

 

5. Määrus jõustub 29. novembril 2004.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär