Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 24.11.2004 korraldus number 2423
Redaktsiooni kehtivus:24.11.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. november 2004 nr 2423-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine“ punktide 7.2.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ja kooskõlas  Tallinna Linnavolikogu  14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktiga 1 ning tulenevalt Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest

 

 

1. Anda parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikule.

2. Kommunaalametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2004

korraldusele nr 2423-k

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaeg

1.  

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

Tasuta

4

31.12.2004

2.  

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet Munitsipaalpolitsei

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2004

3.  

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS

Kesklinn

375.-/kuu

(85%)

1

31.12.2004

4.  

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival

Tallinn

105.-

(97%)

1

15.12.2004

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär