Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 korraldus number 2357
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november 2004  nr 2357-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel, tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusest nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2004 korraldusest nr 1937-k:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 08. septembri 2004 korraldusega nr 1758-k kinnitatud linnakujunduse küsimuste korrastamiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust  välja Jüri Ratas ja Allan Alaküla;

1.2 vabastada abilinnapea Peep Aaviksoo komisjoni esimehe kohalt ning kinnitada ta komisjoni liikmeks;

1.3 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Ülle Rajasalu;

1.4 kinnitada komisjoni liikmeks:

1.4.1 Pirita Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna arhitekt Tiina Paalberg;

1.4.2 Põhja-Tallinna Valitsuse kantselei ettevõtluse peaspetsialist Lille Jenk.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär