Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 20.10.2004 nr 2018
 
Tvk o 14.10.2004 nr 216
 
Tlv k 13.10.2004 nr 1937
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv k 28.01.2004 nr 172
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 20.04.2005 nr 716
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 korraldus number 2356
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2004 - 20.04.2005

KEHTETU:

Tlv k 20.04.2005 nr 716

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november 2004 nr  2356-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusest nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“, Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2004 korraldusest nr 1937-k ja Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusest nr 2018-k:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2004 korralduse nr 172-k lisaga 1 kinnitatud Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata töögrupi koosseisust välja töögrupi esimees Jüri Ratas ja liige Allan Alaküla;

1.2 kinnitada töögrupi:

1.2.1 esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo;

1.2.2 liikmeks Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor Ain Saarna.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär