Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 määrus number 89
Jõustumine:22.11.2004
Kehtetuks tunnistamine:15.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2004 - ...

KEHTETU:

Tlv m 10.01.2007 nr 6 jõust. 15.01.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

17. november 2004 nr 89

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine 

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 2002 määrusega nr 101 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse punktiga 2.6 ning Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusega nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusega nr 2016 “Nõunike ametist vabastamine“,

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 2002 määrusega nr 101 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Toomas Vitsut ja Allan Alaküla ning Heido Vitsur;

1.2 kinnitada komisjoni aseesimeheks abilinnapea Kaupo Reede ja komisjoni liikmeks Ain Saarna.

2. Määrus jõustub 22. novembril 2004.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär