Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 määrus number 90
Jõustumine:22.11.2004
Kehtetuks tunnistamine:19.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2004 - ...

KEHTETU:

Tlv m 14.12.2005 nr 121 jõust. 19.12.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   17. november 2004 nr 90

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2,  Tallinna Linnavolikogu  30. septembri 2004 otsuse nr 203 “Linnavalitsuse liikme ametist vabastamine“, 14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni põhimääruse punkti 2.2,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 45 “Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSI ennetamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine “  kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSI ennetamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Anders Tsahkna;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Diana Ingerainen.

2. Määrus jõustub 22. novembril 2004.

 

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär