Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kanali tee 1b, Kanali tee 1c, Kanali tee 1d, Kanali tee 2 ja Kanali tee 2a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 korraldus number 2291
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november 2004 nr  2291-k

 

 

Kanali tee 1b, Kanali tee 1c, Kanali tee 1d, Kanali tee 2 ja Kanali tee 2a
maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Ehitusseaduse § 14, Ranna ja kalda kaitse seaduse, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 56, p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsuse 25. aprillist 1994 nr 2603, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 28. jaanuarist 2000 notariaalregistri nr 961, pärimisõiguse tunnistuse 10. juulist 2003 notari ametitoimingute registri nr 6179, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 09. juulist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 4461 ja maa tagastamise toimiku nr 12400 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kanali tee 1b;

1.2 pindala: 14738 m2;

1.3 sihtotstarve: üldmaa (Üm).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Sinisoo nr A-82“ endine kinnistu nr 240 pindalaga 224364 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Anu Oolo Tammaru de Branden, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX Brasiilia 13087-090 – 1/4 mõttelises osas;

2.2 John Dan Cole, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada, K0L1T0 – 1/4 mõttelises osas;

2.3 Arnold Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas;

2.4 Marlene Georgina Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht, Kanada – 1/4 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Kanali tee 1c;

4.2 pindala: 6835 m2;

4.3 sihtotstarve: üldmaa (Üm).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine “Sinisoo nr A-82“ endine kinnistu nr 240 pindalaga 224364 m2)  järgmistele isikutele:

5.1 Anu Oolo Tammaru de Branden, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Brasiilia 13087-090 – 1/4 mõttelises osas;

5.2 John Dan Cole, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht, XXXX, Kanada, K0L1T0 – 1/4 mõttelises osas;

5.3 Arnold Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht, XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas;

5.4 Marlene Georgina Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

7. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

7.1 asukoht: Kanali tee 1d;

7.2 pindala: 17721 m2;

7.3 sihtotstarve: üldmaa (Üm).

8. Tagastada punktis 7 nimetatud maa (endine “Sinisoo nr A-82“ endine kinnistu nr 240 pindalaga 224364 m2)  järgmistele isikutele:

8.1 Anu Oolo Tammaru de Branden, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht, XXXX, Brasiilia 13087-090 – 1/4 mõttelises osas;

8.2 John Dan Cole, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada, K0L1T0 – 1/4 mõttelises osas;

8.3 Arnold Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht 451 XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas;

8.4 Marlene Georgina Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht, XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas.

9. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

10. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

10.1 asukoht: Kanali tee 2;

10.2 pindala: 3909 m2;

10.3 sihtotstarve: üldmaa (Üm).

11. Tagastada punktis 10 nimetatud maa (endine “Sinisoo nr A-82“ endine kinnistu nr 240 pindalaga 224364 m2)  järgmistele isikutele:

11.1 Anu Oolo Tammaru de Branden, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Brasiilia 13087-090 – 1/4 mõttelises osas;

11.2 John Dan Cole, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada, K0L1T0 – 1/4 mõttelises osas;

11.3 Arnold Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht  XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas;

11.4 Marlene Georgina Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht, XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas.

12. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

13. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

13.1 asukoht: Kanali tee 2a;

13.2 pindala: 12340 m2;

13.3 sihtotstarve: üldmaa (Üm).

14. Tagastada punktis 13 nimetatud maa (endine “Sinisoo nr A-82“ endine kinnistu nr 240 pindalaga 224364 m2)  järgmistele isikutele:

14.1 Anu Oolo Tammaru de Branden, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Brasiilia 13087-090 – 1/4 mõttelises osas;

14.2 John Dan Cole, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada, K0L1T0 – 1/4 mõttelises osas;

14.3 Arnold Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas;

14.4 Marlene Georgina Oolo, i. k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas.

15. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

16. John Dan Cole on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 250 (kakssada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Ülejäänud isikutele tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

17. Endise kinnistu nr 240 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suurusega 168821 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

18. Maa taotlejatel:

18.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

18.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

18.3 järgida Ranna ja kalda kaitse seadusest tulenevaid nõudeid.

19. Tallinna Maa-ametil:

19.1 teha korraldus teatavaks Anu Oolo Tammaru de Branden´ile, John Dan Cole´le, Arnold Oolo´le ja Marlene Georgina Oolo´le;

19.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

20. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10 a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär