Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alatiste komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2004 määrus number 85
Jõustumine:08.11.2004
Kehtetuks tunnistamine:19.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:08.11.2004 - ...

KEHTETU:

Tlv m 14.12.2005 nr 122 jõust. 19.12.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     3. november 2004 nr 85

 

 

 

 

 

Alatiste komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 501lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusest    nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 105 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Jüri Ratas;

1.2 vabastada komisjoni aseesimehe kohalt Peep Aaviksoo;

1.3 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 määrusega nr 64 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduse koordineerimise komisjoni koosseisu järgmiselt:

2.1 arvata komisjoni koosseisust välja  komisjoni esimees Jüri Ratas;

2.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

3. Määrus jõustub 8. novembril 2004.

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär