Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio juhatuses linna enindaja asendusliikme muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2004 korraldus number 2202
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2004 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. november 2004 nr 2202-k

 

 

Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio juhatuses linna esindaja asendusliikme muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 4, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 125 lg 2 punkti 5, § 126 lg 1, § 127 lg 1, Tallinna põhimääruse § 78 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsuse nr 151 “Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio asutamisel osalemise otsustamine“ punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktide 1 ja 2 alusel ning tulenevalt mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio põhikirja punktist 6.2.4:

 

 

1. Lõpetada Toomas Vitsuti volitused mittetulundusühingu Helsinki–Tallinn Euregio juhatuses linna esindaja asendusliikmena.

2. Esitada mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio üldkoosolekule ettepanek määrata juhatuses linna esindaja asendusliikmeks abilinnapea Kaupo Reede.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toomas Vitsutile, Kaupo Reedele ja mittetulundusühingule Helsinki-Tallinn Euregio.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär