Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni nimetuse ja ajutiste komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2004 korraldus number 2195
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2004 - 14.06.2006

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. november 2004 nr 2195-k

 

 

Ajutise komisjoni nimetuse ja ajutiste komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna põhimääruse  § 501 lg 6  ning Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“,

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003 korraldusega nr 2813-k moodustatud ajutise komisjoni nimetust ning määrata ajutise komisjoni nimetuseks Laagna tee, J. Smuuli tee, Tondi tn ja Kalamaja möödasõidutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike maaküsimuste lahendamise ajutine komisjon ning muuta ajutise komisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:       Vladimir Maslov           Tallinna abilinnapea,

Aseesimees:                  Peep Aaviksoo Tallinna abilinnapea,

Liikmed:                       Ülle Rajasalu                Tallinna abilinnapea,

                                    Alo Brandt                   Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja,

                                    Peep Koppel                Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja,

Endrik Mänd                Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arhitektuuriteenistuse detailplaneeringute osakonna juhataja.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003 korraldusega nr 2814-k moodustatud Merivälja ja Mähe vahelises piirkonnas  maade vahetamise küsimuste lahendamise ajutise komisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:       Vladimir Maslov           Tallinna abilinnapea,

Aseesimees:                  Peep Aaviksoo Tallinna abilinnapea,

Liikmed:                       Ülle Rajasalu                Tallinna abilinnapea,

                                    Alo Brandt                   Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja,

                                    Peep Koppel                Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja,

Endrik Mänd                Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arhitektuuriteenistuse detailplaneeringute osakonna juhataja,

Janar Vilde                   Pirita Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 2003 korraldusega nr 237-k moodustatud era ja avaliku sektori koostöö projektidele maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:       Vladimir Maslov           Tallinna abilinnapea,

Aseesimees:                  Peep Aaviksoo Tallinna abilinnapea,

 

Liikmed:                       Alo Brandt                   Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja,

                                    Peep Koppel                Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja,

Endrik Mänd                Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arhitektuuriteenistuse detailplaneeringute osakonna juhataja.

4. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

4.1  3. detsembri 2003 korralduse nr 2813-k “Ajutise komisjoni moodustamine Laagna tee, J. Smuuli tee, Tondi tn, Kalamaja möödasõidutee ja Tartu mnt ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike maaküsimuste lahendamiseks“ punkt 1, 3. detsembri 2003 korralduse nr 2814-k “Ajutise komisjoni moodustamine maade vahetamise küsimuste lahendamiseks Merivälja ja Mähe vahelises piirkonnas“ punkt 1 ja 29. jaanuari 2003 korralduse nr 237-k “Ajutise komisjoni moodustamine era ja avaliku sektori koostöö projektidele maaküsimuste lahendamiseks“ punkt 1 komisjonide koosseisu osas;

4.2 18. veebruari 2004 korralduse nr 332-k “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Peep Aaviksoo kinnitamisega abilinnapea ametikohale“ punkt 1.2, 9. juuni 2004 korralduse nr 1234-k “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Kaia Jäppineni kinnitamisega abilinnapea ametikohale“ punkt 1.2, 7. aprilli 2003 korralduse nr 891-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“ punkt 1.2 ja 7. mai 2003 korralduse nr 1159-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“ punkt 1.2.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vladimir Maslovile, Peep Aaviksoole, Ülle Rajasalule, Alo Brandtile, Peep Koppelile, Endrik Männile, Janar Vildele, Enno Tammele, Kaia Jäppinenile ja Jüri Ratasele. 

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär