Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2004 määrus number 84
Jõustumine:08.11.2004
Kehtetuks tunnistamine:06.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:08.11.2004 - 06.06.2011

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumine 06.06.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   3. november 2004 nr 84

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine” ning Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni põhimääruse punkti 2.2,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine” kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Jüri Ratas;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Peep Aaviksoo.

2. Määrus jõustub  8. novembril 2004.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär