Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 27.10.2004 korraldus number 2128
Redaktsiooni kehtivus:27.10.2004 - 21.12.2005

KEHTETU:

Tlv k 21.12.2005 nr 2528

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    27 . oktoober 2004 nr  2128-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusest nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 korraldusega nr 284-k moodustatud ühistranspordiliinide teenindamiseks avaliku konkursi läbiviimise tingimuste väljatöötamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Toomas Vitsut;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Kaupo Reede, Tallinna abilinnapea.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toomas Vitsutile ja Kaupo Reedele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär