Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine (linnakantseleile hüvituste maksmiseks)
Tallinna Linnavalitsus 20.10.2004 korraldus number 2054
Redaktsiooni kehtivus:20.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. oktoober 2004 nr 2054-k

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsuste nr 213 ja 216 täitmine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punktist 4.1.4 ning Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsustest nr 213 ja 216

 

 

 

 

 

Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Linnakantseleile 218 280 krooni, sellest töötasu 163 500 krooni, sotsiaalmaks 53 960 krooni, töötuskindlustusmakse 820 krooni hüvituse maksmiseks ametist vabastatud linnapeale ja ühele abilinnapeale.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär