Tallinna Linnavolikogu 14.10.2004 otsus number 216.
Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine