Tallinna Linnavolikogu 14.10.2004 otsus number 216.
Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996